Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

18-08-2016

Ministru kabineta rīkojums Nr. 452

Rīgā 2016. gada 16. augustā (prot. Nr. 40 19. §)

Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu

1. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14. panta pirmo daļu apstiprināt Latvijas Zinātnes padomi šādā sastāvā:

R. Aleksejenko - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I. Bondare - Latvijas Zinātnieku savienības valdes priekšsēdētāja vietniece

A. Čate - Latvijas Zinātnes padomes inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis

D. Erts - Latvijas Zinātnes padomes dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas loceklis

M. Greitāns - Valsts zinātnisko institūtu asociācijas valdes priekšsēdētājs

J. Grigorjevs - Latvijas Zinātnes padomes humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas loceklis

T. Juhna - Ministru prezidenta deleģēts pārstāvis; Latvijas Zinātnes padomes inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis

E. Kaufmane - Latvijas Zinātnes padomes lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas locekle

K. Ketners - Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos

A. Kiopa - Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore

G. Kitenbergs - Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis

J. Kloviņš - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

Ē. Leitis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais eksperts

D. Markus - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

R. Muktupāvela - Latvijas Kultūras akadēmijas rektore

I. Ozolanta - Latvijas Rektoru padomes deleģētā pārstāve, Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore

A. Ozols - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

L. Ribickis - Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts pārstāvis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors

B. Rivža - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

A. Siliņš - Latvijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs

I. Slokenberga - Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece

K. Tārs - Latvijas Zinātnes padomes bioloģijas un medicīnas zinātņu ekspertu komisijas loceklis.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2013. gada 30. jūlija rīkojumu Nr. 353 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 149. nr.; 2015, 88. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Pedējā atjaunošana 18-08-2016