Nr. 6-2-1. 19.01.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-01-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-2-1

Rīgā,  2017.gada 19.janvārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.3 nolemj:

1.     piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1.

Bruno

Andersons

Ķīmija

Materiālzinātne

Ķīmijas inženierzinātne

2.

Žans

Badins

Literatūrzinātne

3.

Guntis

Bārzdiņš

Datorzinātne

4.

Edgars

Brēķis

Vadībzinātne

5.

Ausma

Cimdiņa

Literatūrzinātne

6.

Lilija

Degola

Lauksaimniecības zinātne

7.

Edgars

Elsts

Materiālzinātne

8.

Zanda

Gavare

Fizika

9.

Jānis

Ikstens

Politikas zinātne

10.

Baiba

Jansone

Farmācija

11.

Aleksejs

Kataševs

Fizika

Mašīnzinātne

12.

Vija

Kluša

Farmācija

13.

Jeļena

Koļesņikova

Psiholoģija

14.

Andris

Krēsliņš

Enerģētika

15.

Gunta

Krūmiņa

Fizika

16.

Artūrs

Kučs

Juridiskā zinātne

17.

Kristaps

Lamsters

Ģeoloģija

18.

Sanita

Lazdiņa

Valodniecība

19.

Vilnis

Liepiņš

Ķīmija

20.

Anna

Līduma

Pedagoģija

21.

Linda

Mežule

Būvzinātne

Vides zinātne

22.

Valdis

Muktupāvels

Folkloristika

23.

Karine

Oganisjana

Pedagoģija

24.

Eridiana

Oļehnoviča

Vadībzinātne

25.

Egita

Proveja

Valodniecība

26.

Aleksejs

Ruža

Psiholoģija

27.

Nadežda

Semjonova

Ekonomika

28.

Jānis

Sīlis

Valodniecība

29.

Nikolajs

Sjakste

Farmācija

30.

Una

Skrastiņa

Juridiskā zinātne

31.

Biruta

Sloka

Ekonomika

Vadībzinātne

32.

Ojārs

Spārītis

Mākslas zinātne

33.

Maija

Šenfelde

Ekonomika

Vadībzinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 19.janvārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1.

Valda

Čakare

Mākslas zinātne

2.

Kamila

Gruškeviča

Būvzinātne

3.

Anika

Miltuze

Psiholoģija

4.

Valērijs

Roldugins

Ekonomika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 19.janvārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs   J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs   A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 10-02-2017