Nr. 8-1-1, 11.09.2008

15-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-1-1

Rīgā, 2008.g. 11.septembrī

Par valsts budžeta zinātnē projektu 2009.gadam.

Latvijas Zinātnes padome noklausījusies un apspriedusi LZP priekšsēdētāja ziņojumu un Izglītības un zinātnes ministrijas viedokli par 2009.gada valsts budžeta projektu nolēma (protokola izraksts pievienots):

1) atbalstīt LZP izstrādāto programmas 05.00 „Zinātne” budžetu, kas veidots pamatojoties uz Ministru Kabineta akceptētā un Saeimā apstiprinātā vidējā termiņa budžeta projektu 40 681,1 tūkstošu latu apmērā kā pamatvariantu;

2) krīzes situācijā LZP ir gatava apspriest pamatvarianta samazināšanu, bet ne vairāk kā līdz 2008.g. sākotnējā budžeta līmenim, t.i. 37 350,6 tūkstošu latu;

3) neatbalstīt IZM plānotā programmas 05.00 „Zinātne” finansējuma samazinājumu līdz 34 828,6 Ls apmērā;

4) neatbalstīt iespējamo finansējuma samazinājumu zinātnes attīstībai augstskolās un koledžās;

5) LZP izstrādāto 2009.gada zinātnes budžeta projekta pamatvariantu atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 16.panta 2.punktam iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā, Finanšu ministrijā, Ministru prezidentam un Saeimā.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 15-09-2008