Nr. 36-1-1. 1.10.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

5-10-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 36-1-1

2018.gada 1.oktobrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), turpmāk Kartība un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 19.septembra sēdes protokolu Nr.21 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Kaspars

Balodis

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

2

Baiba

Bela

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

3

Guntis

Brūmelis

Dabaszinātnes- Bioloģija

4

Maija

Burima

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

5

 

Juris

Burlakovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

6

Guna

Ciemleja

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

7

Inese

Čakstiņa

Dabaszinātnes- Bioloģija

8

Maija

Dambrova

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

9

Antonija

Dindune

Dabaszinātnes- Ķīmija

10

Juris

Ērenpreiss

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

11

Mihails

Gorobecs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

12

Jānis

Grabis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

13

Ilmārs

Grants

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

14

Ilze

Grope

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

15

Līga

Jankevica

Dabaszinātnes- Bioloģija

16

Gunta

Kalvāne

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

17

Indra

Karapetjana

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

18

Aldis

Kārkliņš

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības biotehnoloģija

19

Vladimirs

Kirsanovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

20

Jānis

Lazdiņš

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

21

Jānis

Liepiņš

Dabaszinātnes- Bioloģija

22

Aija

Lulle

Sociālās zinātnes- Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

23

Natālija

Mozga

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

24

Dita

Nīmante

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

25

Zaiga

Nora-Krūkle

Dabaszinātnes- Bioloģija

26

Karine

Oganisjana

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

27

Iveta

Ozere

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

28

Māris

Ozoliņš

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

29

Roger C.

Parslow

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

30

Verena

Prokosch-Willing

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

31

Līga

Rasnača

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

32

Gunta

Sumeraga

Medicīnas un veselības zinātnes

33

Ilze

Šalma

Medicīnas un veselības zinātnes

34

Ģirts

Šalms

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

34

Ivars

Tolmanis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

36

Kalvis

Torgāns

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

37

Arturs

Vīksna

Dabaszinātnes- Ķīmija

38

Dmitrijs

Zablockis

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

39

Jeļena

Zagorska

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

40

Ieva

Ziediņa

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

41

Aija

Zobena

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

42

Maksims

Zolovs

Dabaszinātnes- Bioloģija

 Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 30. septembrim.

 
Priekšsēdētājs       J.Kloviņš

Blazarene 67228421