Nr. 41-1-1. 17.01.2019. Par eksperta tiesību piešķiršanu

22-02-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 41-1-1

2019. gada 17. janvārī , Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu" (turpmāk - Noteikumi)  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk - Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 16. janvāra sēdes protokolu Nr.25 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

 
 
 

1

Anna

Mežaka

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

 

2

Jānis

Bičevskis

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

 

3

Andrejs

Cibulis

Dabaszinātnes- Matemātika

 

4

Ērika

Nazaruka

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

5

Ļubova

Petričenko

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

6

Agnese

Stunda-Zujeva

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

 

7

Gunta

Lazdāne

Medicīnas un veselības zinātnes- Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

 

8

Andrejs

Ērglis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 

9

Elga

Sidhoma

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 

10

Elita

Poplavska

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

 

11

Eivind

Wang

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

 

12

Endijs

Bāders

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes

 

13

Mārtiņš

Šabovics

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

 

14

Iluta

Arbidāne

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

15

Anna

Tatarinceva

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

 

16

Viktorija

Perepjolkina

Sociālās zinātnes- Psiholoģija

 

17

Una

Īle

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

 

18

Ilze

Kačāne

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

 

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 16. janvārim.


Priekšsēdētājs    J.Kloviņš

 

Blazarene 67228421