Nr. 45-1-1. 21.02.2019. Par eksperta tiesību piešķiršanu

22-02-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 45-1-1

2019. gada 21. februārī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu" (turpmāk - Noteikumi)  2. punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk - Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 20. februāra sēdes protokolu Nr. 26 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

 
 
 

1

Alberts

Auziņš

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

2

Rihards

Balodis-Bolužs

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

 

3

Arvīds

Barševskis

Dabaszinātnes- Bioloģija

 

4

Uģis

Bratuškins

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

 

5

Edgars

Bukšāns

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

 

6

Jānis

Cīmurs

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

 

7

Gunārs

Duburs

Dabaszinātnes- Ķīmija

 

8

Tālis

Gaitnieks

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

 

9

Modris

Greitāns

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

10

Gunta

Grīnberga-Zālīte

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

11

Aleksandrs

Ipatovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

12

Sarmīte

Janceva

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

 

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

 

13

Jūlija

Jonāne

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

 

14

Ilze

Kačāne

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

 

15

Roberts

Kadiķis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

16

Imants

Kaldre

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

 

17

Raimonds

Kasparinskis

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

 

18

Vjačeslavs

Kaščejevs

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

 

19

Jānis

Kārkliņš

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

 

20

Vera

Komarova

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

21

Anna

Mežaka

Dabaszinātnes- Bioloģija

 

22

Modra

Murovska

Dabaszinātnes- Bioloģija

 

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

 

23

Gianluca

Passarelli

Sociālās zinātnes- Politikas zinātne

 

24

Aldis

Puķītis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 

25

Juris

Purāns

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

 

26

Sandra

Skuja

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

 

27

Andīna

Sprince

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

 

28

Andis

Supe

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

29

Vita

Šterna

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

 

30

Sandra

Treija

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

 

31

Aleksandrs

Zajacs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

 

32

Imants

Ziemelis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

 

33

Ērika

Žubule

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 20. februārim.


Priekšsēdētāja vietnieks    T.Juhna

 

Blazarene 67228421