Nr. 51-2-1. 24.04.2019. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-05-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 51-2-1

2019. gada 24. aprīlī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk - Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 23. aprīļa sēdes protokolu Nr. 28 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Ina

Alsiņa

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

2

Andrejs

Aņiskevičs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

3

Svetlana

Asmuss

Dabaszinātnes- Matemātika

4

Biruta

Bankina

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

5

Aleksandrs

Belovs

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

6

Dina

Bethere

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

7

Vjačeslavs

Bobrovs

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

8

Inga

Būmane

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

9

Andrejs

Cēbers

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

10

Ina

Druviete

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

11

Margarita

Dunska

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

12

Ilmārs

Dūrītis

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

13

Jānis

Grundspeņķis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

14

Svetlana

Ignatjeva

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

15

Ģirts

Ivanovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

16

Ingrīda

Jakušonoka

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

17

Jānis

Karušs

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

18

Irēna

Katane

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

19

Mārīte

Kirikova

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

20

Jānis

Kloviņš

Dabaszinātnes- Bioloģija

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīniskā biotehnoloģija

21

Kaspars

Kļaviņš

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

22

Olga

Kononova

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

23

Marina

Krasovska

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

24

Jānis

Kudiņš

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

25

Irina

Kuzmina-Merlino

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

26

Kristaps

Lamsters

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

27

Zigurds

Markovičs

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

28

Dace

Markus

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

29

Donāts

Millers

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

30

Indriķis

Muižnieks

Dabaszinātnes- Bioloģija

31

Linda

Pavītola

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

32

Ernests

Pētersons

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

33

Pertti

Pirttiniemi

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

34

Sarmīte

Rozentāle

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

35

Felikss

Sadirbajevs

Dabaszinātnes- Matemātika

36

Alīda

Samuseviča

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

37

Ilze

Skrabule

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

38

Māris

Skudra

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

39

Aleksandrs

Šostaks

Dabaszinātnes- Matemātika

40

Māris

Turks

Dabaszinātnes- Ķīmija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

41

Aivars

Vembris

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

42

Aigars

Vītiņš

Dabaszinātnes- Ķīmija

43

Gatis

Vītols

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 23. aprīlim.


Priekšsēdētājs  J.Kloviņš

Blazarene 67228421