Paziņojums

17-06-2019

Nākamā LZP sēde notiks 19.06.2019 plkst. 15:00-17:00 Latvijas Universitāte, Senāta zālē, Raiņa bulvāris 19, Rīga 
(sekretariāta darbinieki būs jau no 14:00).

Darba kārtība:

1. Zinātnes pārvaldības sistēmas izmaiņas. 
        Ziņo: IZM pārstāvis Dmitrijs Stepanovs.

2. Atzinuma sniegšana par doktorantūras programmas akreditāciju vai licencēšanu.
        Ziņo: LZP vecākais referents Ingmārs Kreišmanis.

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.