Paziņojums

11-07-2019

Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks ceturtdien 2019. gada 18. jūlijā plkst. 14:00. Sēdes norises vieta - Izglītības un Zinātnes ministrijas Lielā zālē (2. stāvs, Vaļņu iela 2, Rīga).

Darba kārtība:

1. Ekspertu komisiju skaita un sastāva apstiprināšana.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

3. Ekspertu komisiju vēlēšanu nolikuma apstiprināšana.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

4. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

5. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

Interesentus piedalīties LZP sēdē lūdzam par interesi piedalīties informēt līdz 17.07.2019 plkst. 12:00, lai varētu savlaicīgi pieteikt caurlaides !!!