LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada aprīlī

20-09-2008

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada 20. marta lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada aprīlī

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr.

Organizācija

Projekta nosaukums, izpildītāji

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

Latvijas Universitāte

Starptautiskā Universitāšu asociācija.
Biedra maksa 2007./2008. ak.g.
Alīne Gržibovska

800

2.

Latvijas Universitāte

Eiropas Universitāšu asociācija. Biedra maksa 2008. g.
Alīne Gržibovska

800

3.

LU Bioloģijas institūts

IOBC/WPRS darba grupa "Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes". Biedra maksa 2008. g.
Zigrīda Čudare

115

4.

LLU TF LEI

American Society of Agricultural and Biological Engineers. Biedra maksa 2008. g.
Genādijs Moskvins

50

5.

LU Bioloģijas institūts

Putnu gredzenošanas apvienība. Biedra maksa 2008. g.
Juris Kazubiernis

70

6.

LU Medicīnas fakultāte

Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību biedrība Biedra maksa 2008. g.
Aija Žilēviča

65

7.

LU Latviešu valodas institūts

Starptautiskā dialektoloģijas un ģeolingvistikas biedrība. Biedra maksa 2008. g.
Brigita Bušmane

15

8.

LU Filoloģijas fakultāte

Starptautiskā dialektoloģijas un ģeolingvistikas biedrība. Biedra maksa 2008. g.
Igors Koškins

15

9.

LU Moderno valodu fakultāte

Starptautiskā dialektoloģijas un ģeolingvistikas biedrība. Biedra maksa 2008. g.
Silvija Pavidis

15

10.

LU MII

International Matematical Union. Biedra maksa 2008. g.
Uldis Raitums

400

11.

RTU Būvniecības fakultāte

IAESTE Latvija (Studentu tehniskās pieredzes apmaiņas asociācija). Biedra maksa 2008. g.
Patricija Kara

250

12.

LZA, Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja

Starptautiskā Teorētiskās un lietišķās mehānikas apvienība / International Union of Theoretical and Applied Mechanics. Biedra maksa 2008. g.
Vitauts Tamužs

300

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k.

Organizācija

Projekta nosaukums, izpildītāji

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

RPIVA

4. starptautiskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā", 13.–15.03.2008.
Māra Marnauza

300

2.

RPIVA

18. Starptautiskā džeza skolu asociācijas konference; 21.-28.06.2008.
Māra Marnauza

300

3.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte

Starpt. Simpozijs "Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics", 8.–12.09.2008.
Mihails Zakrževskis

300

4.

LU Moderno valodu fakultāte

Starptautiskā konference "Studia Etymologica germano-balto-slavica"
Silvija Pavidis

300

5.

LU Moderno valodu fakultāte

Starptautiskā konference "Deutsche Sprache und Literatur im Ostseeraum V"
Silvija Pavidis

300

6.

RTU Būvniecības fakultāte

9. starptautiskā ģeometrijas un inženiergrafikas konference. 5.–9.06.2008.
Modris Dobelis

300

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr.

Organizācija
Granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais finans.,
LVL

Piezīmes

1.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Ilze Kumpiņa

Starptautiskā konference par metroloģiju ķīmijā; Tallina; Igaunija; 2007.10.25.–2007.10.26.

Noraidīts

Nav savlaicīgi iesniegts pieprasījums

2.

Rēzeknes Augstskola
Heiko Martens

Starptautiskā konference – seminārs "Tel Aviv Linguistic Landscape Workshop"; Telaviva; Izraēla; 2008.01.20.–2008.01.22.

45

3.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jānis Bērziņš

5. Drēzdenes simpozijs "Hazards - Detection and Management"; Drēzdene; Vācija; 2008.03.03.–2008.03.07.

200

4.

LU Cietvielu fizikas institūts
Daina Riekstiņa

5. Drēzdenes simpozijs "Hazards - Detection and Management"; Drēzdene; Vācija; 2008.03.03.–2008.03.07.

200

5.

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
Dina Bēma

Starptautiskā šūnu onkoloģijas konference; Amsterdama; Nīderlande; 2008.03.05.–2008.03.08.

175

6.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jeļena Zagorska

Starptautiskais pārtikas drošības simpozijs; Bali; Indonēzija; 2008.03.12.–2008.02.15.

200

daļējs finansējums

7.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Gunta Lāce

Matemātikas didaktikas biedrības 42. konference; Budapešta; Ungārija; 2008.03.13.–2008.03.18.

85

8.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Edvīns Ģingulis

3. starptautiskā konference "Funkcionālās telpas. Diferenciāloperatori. Vispārīgā topoloģija. Matemātiskās izglītības problēmas.; Maskava; Krievija; 2008.03.25.–2008.03.28.

20

9.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Laura Tidriķe

5. starptautiskā konference "Perspektiven der Jugendsprachforschung"; Kopenhāgena; Dānija; 2008.03.27.–2008.03.29.

90

10.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Pēteris Lielpēters

6. Starptautiskais fluidtehnikas kolokvijs; Drēzdene; Vācija; 2008.03.31.–2008.04.02.

200

daļējs finansējums

11.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Mihails Gorobecs

Starptautiskā datormodelēšanas konference EUROSIM; Kembridža; Lielbritānija; 2008.04.01.–2008.04.03.

190

daļējs finansējums

12.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Oļesja Večerinska

10. starptautskā datormodelēšanas konference; Kembridža; Lielbritānija; 2008.04.01.–2008.04.03.

170

13.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Liāna Napalkova

10. starptautskā datormodelēšanas konference; Kembridža; Lielbritānija; 2008.04.01.; -

170

14.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Linda Legzdiņa

10. starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs; Aleksandrija; Ēģipte; 2008.04.05.–2008.04.10.

200

daļējs finansējums

15.

LU Valodu centrs
Ruta Svētiņa

42. starptautiskā Angļu valodas asociācijas konference; Eksetera; Lielbritānija; 2008.04.07.–2008.04.11.

110

16.

LU Valodu centrs
Līga Beļicka

42. starptautiskā Angļu valodas asociācijas konference; Eksetera; Lielbritānija; 2008.04.07.–2008.04.11.

110

17.

Daugavpils universitāte
Vladislavs Volkovs

Starptautiskā zinātniskā konference "Etnosa realitāte"; Sanktpēterburga; Krievija; 2008.04.08.–2008.04.11.

70

18.

LLU Agrobiotehnoloģijas institūts
Anda Liniņa

5. Starptautiskais graudaugu zinātnes kongress; Jeju; Koreja; 2008.04.13.–2008.04.18.

200

daļējs finansējums

19.

LLU Agrobiotehnoloģijas institūts
Ilze Skudra

5. Starptautiskais graudaugu zinātnes kongress; Jeju; Koreja; 2008.04.13.–2008.04.18.

200

daļējs finansējums

20.

LU Polimēru mehānikas institūts
Vitauts Tamužs

Starptautiskā konference "Challenges for Civil Construction"; Porto; Portugāle; 2008.04.16.–2008.04.18.

200

daļējs finansējums

21.

RTU Būvniecības fakultāte
Patricija Kara

IAESTE (Studentu pieredzes apmaiņas organizācija) attīstības seminārs; Tronheima; Norvēģija; 2008.04.17.–2008.04.23.

170

22.

LU Medicīnas fakultāte
Aija Žileviča

18. Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekciju slimību kongress; Barselona; Spānija; 2008.04.19.–2008.04.22.

195

23.

LLU Agrobiotehnoloģijas institūts
Antra Balode

10. starptautiskais simpozijs par sīpolpuķēm un zāļveida ziemcietēm; Lise; Nīderlande; 2008.04.20.–2008.04.24.

200

daļējs finansējums

24.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jeļena Aleksejeva

16. starptautiskais simpozijs par neoksīdu un jauniem optiskajiem stikliem; Monpeljē; Francija; 2008.04.20.–2008.04.26.

200

daļējs finansējums

25.

LU Cietvielu fizikas institūts
Andrejs Gerbreders

16. starptautiskais simpozijs par bezskābekļa un jauniem optiskajiem stikliem; Monpeljē; Francija; 2008.04.20.–2008.04.26.

200

daļējs finansējums

26.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Mārīte Kirikova

7. starptautiskais simpozijs "Tools and Methods for Competetive Engineering"; Izmira; Turcija; 2008.04.21.–2008.04.25.

200

daļējs finansējums

27.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Arturs Puga

Starptautiskā konference "No reģionālās sadarbības uz starptautisko partnerību"; Valensija; Spānija; 2008.04.23.–2008.04.25.

175

28.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts 
Valērija Groma

43. Eiropas Aknu pētījumu asociācijas sanāksme; Milāna; Itālija; 2008.04.23.–2008.04.27.

200

daļējs finansējums

29.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte 
Aleksandrs Glazs

14. Vidusjūras valstu elektrotehnikas konference MELECON 2008; Ajačo; Francija; 2008.05.05.–2008.05.07.

200

daļējs finansējums

30.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Ivans Bočkovs

Baltijas Polimēru simpozijs 2008; Otepe; Igaunija; 2008.05.13.–2008.05.16.

175

31.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Agnese Grigaloviča

Baltijas Polimēru simpozijs 2008; Otepe; Igaunija; 2008.05.13.–2008.05.16.

175

32.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Antons Kutjuns

Starptautiskā Elektroenerģijas tehnoloģiju konference; Brno; Čehijas Republika; 2008.05.13.–2008.05.15.

170

33.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Sergejs Arhipovs

5. Eiropas siltumtehnisko zinātņu starptautiskā konference "Eurotherm 2008"; Eindhovena; Nīderlande; 2008.05.18.–2008.05.22.

100

daļējs finansējums

34.

Latvijas Universitāte
Inta Jaunzeme

9. starptautiskā konference "Cilvēkresursu attīstības pētniecība un pieredze Eiropā"; Lille; Francija; 2008.05.21.–2008.05.23.

200

daļējs finansējums

35.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Alla Zabolocka

7. starptautiskā konference par magnētisko nesēju zinātnisko un klīnisko izmantošanu; Vankuvera; Kanāda; 2008.05.21.–2008.05.24.

100

daļējs finansējums

36.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Tatjana Ivanova

Starptautiskais mehatronikas kongress; Legrāna Bornāra; Francija; 2008.05.21.–2008.05.23.

140

37.

LU Latviešu valodas institūts
Ieva Zuicena

GLAT 12. terminoloģijas kongress; Bresta; Francija; 2008.05.22.–2008.05.24.

200

38.

RTU Tehniskās fizikas institūts
Sanita Zīke

EMRS 2008. gada pavasara konference; Strasbūra; Francija; 2008.05.26.–2008.05.29.

200

39.

RTU Tehniskās fizikas institūts
Juris Zavickis

EMRS 2008. gada pavasara konference; Strasbūra; Francija; 2008.05.26.–2008.05.29.

200

40.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija 
Linda Mackēviča

Starptautiska konference "Mācību reģionu loma reģionālajā attīstībā"; Limerika; Īrija; 2008.05.28.–2008.05.30.

200

daļējs finansējums

41.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte, Aviācijas institūts 
Ilmārs Ozoliņš

1. starptautiskā konference par bojājumu novēršanas problēmām; Patra; Grieķija; 2008.05.28.–2008.05.30.

200

daļējs finansējums

42.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Ingūna Daukste-Silasproģe

Baltijas studiju apvienības starptautiskā konference; Blūmingtona, Indiana; ASV; 2008.05.29.–2008.06.01.

50

43.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 

Eva Eglāja-Kristsone

Baltijas studiju apvienības starptautiskā konference; Blūmingtona, Indiana; ASV; 2008.05.29.–2008.06.01.

50

44.

LLU Lauku inženieru fakultāte 
Lilita Ozola

10. Pasaules konference "Koka inženierzinātne"; Mijazaki; Japāna; 2008.06.01.–2008.06.06.

200

daļējs finansējums

45.

RTU Būvniecības fakultāte 
Tālis Juhna

5 IWA Vadošo tehnoloģiju konference; Cīrihe; Šveice; 2008.06.01.–2008.04.06.

100

daļējs finansējums

46.

RTU Būvniecības fakultāte
Kristīne Tihomirova

5 IWA Vadošo tehnoloģiju konference; Cīrihe; Šveice; 2008.06.01.–2008.06.04.

200

daļējs finansējums

47.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Ivars Beinarts

Starptautiska konference "European Rail Research Network of Excellence"; Žilina; Slovākija; 2008.06.04.–2008.06.05.

100

daļējs finansējums

48.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Laimonis Začs

Starptautiskās Astronomijas savienības simpozijs Nr. "The Galaxy Disk in Cosmological Context"
Kopenhāgena; Dānija; 2008.06.09.–2008.06.13.

140

49.

LU Bioloģijas institūts
Gunta Čekstere

9. starptautiskais simpozijs par lielceļu un pilsētu vides problēmām; Madride; Spānija; 2008.06.09.–2008.06.11.

200

daļējs finansējums

50.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Salvis Daģis

10. Starptautiskā konference "Uzņēmumu informācijas sistēmas"; Barselona; Spānija; 2008.06.13.–2008.06.16.

200

51.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Arturs Barzdis

Starptautiskās Astronomijas savienības simpozijs; Rapallo; Itālija; 2008.06.16.–2008.06.20.

140

52.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Laimonis Začs

Starptautiskās Astronomijas savienības simpozijs; Rapallo; Itālija; 2008.06.16.–2008.06.20.

140

53.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Sanita Skudra

7. Pasaules kongress par virsmas aktīvām vielām "CESIO 2008"; Parīze; Francija; 2008.06.22.–2008.06.25.

100

54.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Galija Šuļga

7. Pasaules kongress par virsmas aktīvām vielām "CESIO 2008"; Parīze; Francija; 2008.06.22.–2008.06.25.

200

daļējs finansējums

55.

Daugavpils universitāte
Aleksandrs Ivanovs

Starptautiskā konference "Digital Humanities 2008"; Oulu; Somija; 2008.06.25.–2008.06.29.

200

daļējs finansējums

56.

LZA Zinātnes un tehnoloģijas pētniecības centrs
Anda Ādamsone-Fiskoviča

Starptautiskā Zinātnes un tehnoloģijas sabiedriskās komunikācijas tīkla 10. konference "Tilti uz nākotni"; Malme, Lunda; Zviedrija; 2008.06.25.–2008.06.27.

200

57.

Daugavpils universitāte
Henrihs Soms

Starptautiskā konference "Digital Humanities 2008"; Oulu; Somija; 2008.06.25.–2008.06.29.

200

daļējs finansējums

58.

Daugavpils universitāte
Inta Kalniņa

Eiropas Bioķīmijas savienību federācijas 33. kongress un 11. Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas starptautiskās savienības konference; Atēnas; Grieķija; 2008.06.28.–208.07.03.

200

daļējs finansējums

59.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Kristīne Pīterāne

Starptautiskā konferences "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2008)"; Viļņa; Lietuva; 2008.06.29.–2008.07.02.

70

60.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Aleksandrs Hmeļovs

2. Starptautiskais keramikas kongress; Verona; Itālija; 2008.06.29.–2008.07.04.

110

61.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Māra Plotniece

Starptautiskā konferences "Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2008)"; Viļņa; Lietuva; 2008.06.29.–2008.07.02.

70

62.

LU Matemātikas un informātikas institūts 
Felikss Sadirbajevs

5. Pasaules kongress par nelineāro analīzi; Orlando, Florida; ASV; 2008.07.02.–2008.07.09.

100

63.

LU Bioloģijas fakultāte
Ieva Druva-Lūsīte

Starptautiskā konference "Augu un mikrobu mijiedarbība 2008"; Krakova; Polija; 2008.07.02.–2008.07.06.

200

64.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Gunta Lāce

Vispasaules matemātiskās izglītības kongress (ICME 11); Montereja; Meksika; 2008.07.06.–2008.07.13.

200

daļējs finansējums

65.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte
Vita Antāne

Starptautiskais kongress par dzīvnieku reprodukciju; Budapešta; Ungārija; 2008.07.13.–2008.07.17.

100

daļējs finansējums

66.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte
Ilga Šematoviča

Starptautiskais kongress par dzīvnieku reprodukciju; Budapešta; Ungārija; 2008.07.13.–2008.07.17.

100

daļējs finansējums

67.

LU Medicīnas fakultāte
Vija Kluša

Eiropas Farmakoloģijas biedrību kongress; Mančestra; Lielbritānija; 2008.07.13.–2008.07.17.

90

68.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte
Evija Reine

Starptautiskais kongress par dzīvnieku reprodukciju; Budapešta; Ungārija; 2008.07.13.–2008.07.17.

100

daļējs finansējums

69.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte
Santa Skuja

Starptautiskais kongress par dzīvnieku reprodukciju; Budapešta; Ungārija; 2008.07.13.–2008.07.17.

100

daļējs finansējums

70.

LLU Agrobiotehnoloģijas institūts
Mintauts Āboliņš

ISHS 9. starptautiskais Vaccinium simpozijs; Korvela, Oregona; ASV; 2008.07.14.–2008.07.16.

200

daļējs finansējums

71.

Transporta un sakaru institūts
Šarifs Guseinovs

5. Eiropas Matemātikas kongress; Amsterdama; Nīderlande; 2008.07.14.–2008.07.18.

200

72.

LU, Rīgas Juridiskā augstskola
Gaļina Žukova

Starptautisko ekonomisko tiesību asociācijas konference; Ženēva; Šveice; 2008.07.14.–2008.07.18.

100

73.

Daugavpils universitāte Tatjana Minakova

Starptautiskā zinātniskā konference "Izglītība, ekonomika un sabiedrība"; Parīze; Francija; 2008.07.17.–2008.07.22.

200

daļējs finansējums

74.

Daugavpils universitāte 
Jeļena Davidova

Starptautiskā zinātniskā konference "Izglītība, ekonomika un sabiedrība"; Parīze; Francija; 2008.07.17.–2008.07.22.

200

daļējs finansējums

75.

Daugavpils universitāte
Jeļena Davidova

28. ISME Pasaules zinātniskā konference; Boloņa; Itālija; 2008.07.20.–2008.07.25.

100

daļējs finansējums

76.

Daugavpils universitāte
Tatjana Minakova

28. ISME Pasaules zinātniskā konference; Boloņa; Itālija; 2008.07.20.–2008.07.25.

100

daļējs finansējums

77.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Oļesja Smirnova

15. Kembridžas konference "Cool Stars"; Senendrjūsa; Lielbritānija; 2008.07.21.–2008.07.25.

165

78.

Daugavpils universitāte
Dzintra Iliško

Starptautiskais ISREV seminārs "Religious Education and the Theology of Religions"; Ankara; Turcija; 2008.07.27.–2008.08.01.

200

daļējs finansējums

79.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Edgars Liepiņš

9. Pasaules klīniskās farmakoloģijas un terapijas konference; Kvebeka; Kanāda; 2008.07.27.–2008.08.01.

200

daļējs finansējums

80.

Transporta un sakaru institūts
Šarifs Guseinovs

Starptautiskā konference "Robežu iekšējās kārtas: skaitliskas un asimptotiskas metodes"; Limerika; Īrija; 2008.07.28.–2008.08.01.

100

daļējs finansējums

81.

LZA
Edgars Bervalds

13. starptautiskā konference "Ģeometrija un grafika"; Drēzdene; Vācija; 2008.08.04.–2008.08.08.

175

82

RTU, Datorizētās inženiergrafikas katedra
Modris Dobelis

13. starptautiskā ģeometrijas un grafikas konference; Drēzdene; Vācija; 2008.08.04.–2008.08.08.

175

83.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Maija Rukliša

12. starptautiskais bakterioloģijas un pielietojamās mikrobioloģijas kongress; Stambula; Turcija; 2008.08.05.–2008.08.09.

200

daļējs finansējums

84.

DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Aija Pupiņa

1. starptautiskā konferences "Wildlife Renintroduction"; Čikāga; ASV; 2008.08.15.–2008.08.16.

70

85.

DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte 
Mihails Pupiņš

1. starptautiskā konferences "Wildlife Renintroduction"; Čikāga; ASV; 2008.08.15.–2008.08.16.

70

86.

DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Aija Pupiņa

6. starptautiskais herpetoloģijas kongress; Manausa; Brazīlija; 2008.08.17.–2008.08.22.

135

87.

DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Mihails Pupiņš

6. starptautiskais herpetoloģijas kongress; Manausa; Brazīlija; 2008.08.17.–2008.08.22.

135

88.

Daugavpils universitāte
Anita Pipere

5. starptautiskā konference par dialoģisko "es"; Kembridža; Lielbritānija; 2008.08.26.–2008.08.29.

200

daļējs finansējums

89.

LU Filoloģijas fakultāte
Brigita Aleksejeva

11. starptautiskā valodas zinātņu vēstures konference; Potsdama; Vācija; 2008.08.28.–2008.09.02.

55

90.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Anna Borisova

4. starptautiskā tekstila, apģērba un dizaina konference; Dubrovniki; Horvātija; 2008.10.05.–2008.10.08.

175

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš


Pedējā atjaunošana 20-09-2008