Paziņojums

14-02-2020

Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2020. gada 20. februārī  (ceturtdien) plkst. 14:00-17:00 RTU Kaļķu iela 1, 119. telpā  (sekretariāta darbinieki ieradīsies jau 13:30)

Darba kārtība:

1.  Aktuāli jautājumi saistībā ar izmaiņām promocijas procesā un zinātnisko grādu piešķiršanu.
     Ziņo LZP priekšsēdētāj vietnieks Prof. Tālis Juhna.

2.  Science Europe iniciatīvas un nostāja saistībā ar Open Access. 
     Ziņo LZP referents Ingmārs Kreišmanis.

3.  LZP eksperta tiesību piešķiršana.
     Ziņo: ZEK pārstāvis.

4.  Dažādi.
     Ziņo: LZP priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.