LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada septembrī

21-09-2008

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
22. augusta lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada septembrī

1. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr.
p.k.

Organizācija, izpildītājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

Vidzemes augstskola
Inita Sakne

2. starptautiskā zinātniskā konference "Ilgtspējīgas plānošanas instrumenti un bioloģiskā daudzveidība"; Valmiera, 2008. g. nov.

300

2. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr.
p.k.

Organizācija, granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

LU Botāniskais dārzs
Ārija Galeniece

Pasaules 2. botānisko dārzu kongress "Botānisko pētījumu uzdevumi un klimata izmaiņas"
Delfta; Nīderlande; 2008.06.29. – 2008.07.04.

200
daļējs finansējums

2.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jānis Latvelis

11. starptautiskā konference "Electrical and Related Properties of Organic Solids"
Piehovice; Polija; 2008.07.13. – 2008.07.17.

175

3.

LU Cietvielu fizikas institūts
Andrejs Tokmakovs

11. starptautiskā konference "Electrical and Related Properties of Organic Solids"

Piehovice; Polija; 2008.07.13. – 2008.07.17.

175

4.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Mihails Zakrževskis

Starptautiskā konference "Nelineārā zinātne un sarežģītība"
Porto; Portugāle; 2008.07.28. – 2008.07.31.

100
daļējs finansējums

5.

LU Bioloģijas fakultāte
Guntars Zariņš

Starptautiskais bioloģijas studentu simpozijs "Symbiose 2008"
Koimbra, Aveiro; Portugāle; 2008.07.30. – 2008.08.09.

0

6.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Raimonds Kasparinskis

33. starptautiskais ģeoloģijas kongress
Oslo; Norvēģija; 2008.08.06. – 2008.08.14.

0

7.

LU Moderno valodu fakultāte
Mudīte Smiltena

Eiropas Frazeoloģijas biedrības konference
Helsinki; Somija; 2008.08.13. – 2008.08.16.

35

8.

LU Bioloģijas fakultāte
Una Andersone

XVI Augu bioloģijas biedrību kongress
Tampere; Somija; 2008.08.17. – 2008.08.22.

200
daļējs finansējums

9.

LU Bioloģijas fakultāte
Ineta Samsone

XVI Augu bioloģijas biedrību kongress
Tampere; Somija; 2008.08.17. – 2008.08.22.

200
daļējs finansējums

10.

LU Bioloģijas fakultāte
Solvita Olsena

22. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konference "Eiropas bioētika globālā kontekstā"
Tartu; Igaunija; 2008.08.20. – 2008.08.23.

100
daļējs finansējums

11.

LU Bioloģijas fakultāte
Uldis Kalnenieks

9. starptautiskā konference sistēmu bioloģijā
Gēteborga; Zviedrija; 2008.08.23. – 2008.08.27.

200
daļējs finansējums

12.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Sergejs Fomins

31. Eiropas Redzes uztveres konference
Utrehta; Nīderlande; 2008.08.24. – 2008.08.28.

125

13.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Oļģerts Nikodemus

Eiropas augšņu kongress "EUROSOIL 2008"
Vīne; Austrija; 2008.08.25. – 2008.08.29.

200
daļējs finansējums

14.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Nikolajs Vederņikovs

10. Eiropas seminārs par lignocelulozi un celulozi
Stokholma; Zviedrija; 2008.08.25. – 2008.08.28.

200
daļējs finansējums

15.

LLU Ekonomikas fakultāte
Dace Vīksne

2. starptautiskā konference par izglītības ekonomiku
Atēnas; Grieķija; 2008.08.27. – 2008.08.30.

140

16.

LLU Ekonomikas fakultāte
Gunita Mazūre

2. starptautiskā konference par izglītības ekonomiku
Atēnas; Grieķija; 2008.08.27. – 2008.08.30.

100
daļējs finansējums

17.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Zanda Krūma

Starptautiskā lauksaimniecības inženieru konference
Iguasufalsitija; Brazīlija; 2008.08.31. – 2008.09.04.

100

18.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Ruta Galoburda

Starptautiskā lauksaimniecības inženieru konference
Iguasufalsitija; Brazīlija; 2008.08.31. – 2008.09.04.

200

19.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Jānis Cīrulis

46. vasaras skola par algebru un sakārtotām kopām
Češta; Čehija; 2008.08.31. – 2008.09.06.

180

20.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Olga Apse

7. starptautiskais simpozijs "Ekonomika un bizness" Saulainais Krasts; Bulgārija; 2008.09.03. – 2008.09.07.

105

21.

Vidzemes augstskola
Andris Klepers

Starptautiskā konference "Ilgtspējīgs tūrisms"
Marfa; Malta; 2008.09.03. – 2008.09.05.

200
daļējs finansējums

22.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Anda Ikauniece

43. Eiropas jūras bioloģijas simpozijs "Jūras ekosistēmas – jūras bioloģijas ieguldījums ilgtspējīgai nākotnei"
Ponta Delgada; Portugāle; 2008.09.08. – 2008.09.12.

200

23.

RSU Komunikāciju fakultāte
Agita Lūse

1. vispasaules konference "Neprāts: robežu izpēte"
Oksforda; Lielbritānija; 2008.09.08. – 2008.09.10.

150

24.

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Daiga Kamerāde

1. vispasaules konference "Neprāts: robežu izpēte"
Oksforda; Lielbritānija; 2008.09.08. – 2008.09.10.

150

25.

LU Bioloģijas fakultāte
Māra Pakalne

6. Eiropas konference par ekoloģisko atjaunošanu
Ģente; Beļģija; 2008.09.08. – 2008.09.12.

135

26.

RSU Darba un vides veselības institūts
Maija Eglīte

9. starptautiskā konference "Iekaisumu farmakoloģija"
Kembridža; Lielbritānija; 2008.09.08. – 2008.09.10.

200
daļējs finansējums

27.

LU Bioloģijas fakultāte
Jana Deņisova

5. starptautiskā konference par rekombinanto proteīnu producēšanu
Algero; Itālija; 2008.09.10. – 2008.09.12.

200
daļējs finansējums

28.

LLU Mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”
Oskars Balodis

Starptautiskā augu aizsardzības konference
Druskininki; Lietuva; 2008.09.10. – 2008.09.12.

105

29.

LU Bioloģijas institūts
Aija Auziņa

Starptautiskā studentu dabaszinātņu konference
Varšava; Polija; 2008.09.10. – 2008.09.14.

20

30.

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Modris Greitāns

50. starptautiskais simpozijs ELMAR-2008
Zadara; Horvātija; 2008.09.10. – 2008.09.12.

190

31.

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Uldis Grunde

Starptautiska konference par signāliem un elektroniskām sistēmām
Krakova; Polija; 2008.09.14. – 2008.09.17.

200
daļējs finansējums

32.

LLU Mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”
Zinta Gaile

Eiropas Agronomu biedrības 10. kongress
Boloņa; Itālija; 2008.09.15. – 2008.09.19.

100
daļējs finansējums

33.

LLU Mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”
Oskars Balodis

Eiropas Agronomu biedrības 10. kongress
Boloņa; Itālija; 2008.09.15. – 2008.09.19.

155

34.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jana Bikovska

Starptautisks seminārs jūras un multimodālo pārvadājumu loģistikas modelēšanā
Kampora Sandžovanni; Itālija; 2008.09.17. – 2008.09.19.

200
daļējs finansējums

35.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Gaļina Merkurjeva

20. Eiropas Modelēšanas un lietišķās imitācijas konference
Briatiko; Itālija; 2008.09.17. – 2008.09.19.

200
daļējs finansējums

36.

LLU aģentūra “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”
Edmunds Pīrs

20. Eiropas Modelēšanas un lietišķās imitācijas konference
Briatiko; Itālija; 2008.09.17. – 2008.09.19.

200
daļējs finansējums

37.

LU Latvijas vēstures institūts
Ilga Zagorska

Eiropas arheologu asociācijas konference
Valeta; Malta; 2008.09.17. – 2008.09.21.

75

38.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Agnese Stunda

11. Eiropas pulverdifrakcijas konference
Varšava; Polija; 2008.09.19. – 2008.09.22.

115
daļējs finansējums

39.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Natālija Borodajenko

11. Eiropas pulverdifrakcijas konference
Varšava; Polija; 2008.09.19. – 2008.09.22.

200
daļējs finansējums

40.

RTU Silikātu materiālu institūts
Janīna Sētiņa

5. starptautiskā konference "Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applications, Ecologically Safe Technologies for their Production and Utilization"; Jalta; Ukraina; 2008.09.22. – 2008.09.26.

140

41.

LU Ģeodēzijas un ģeoinformācijas institūts
Jānis Balodis

14. starptautiskā konference „Ka un platjoslu sakari”
Maltera; Itālija; 2008.09.24. – 2008.09.26.

200
daļējs finansējums

42.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Pāvels Gavrilovs

VIII zinātniskā konference "Telematics, Logistics and Transport Safety"
Katovice; Polija; 2008.10.16. – 2008.10.18.

200

43.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Anita Blija

14. Pasaules pārtikas zinātnes un tehnoloģijas kongress
Šanhaja; Ķīna; 2008.10.19. – 2008.10.23.

200
daļējs finansējums

44.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Elīna Sturmoviča

14. Pasaules pārtikas zinātnes un tehnoloģijas kongress
Šanhaja; Ķīna; 2008.10.19. – 2008.10.23.

200
daļējs finansējums

45.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Māris Knite

Starptautiskā konference "Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials"
Barselona; Spānija; 2008.10.21. – 2008.10.24.

100
daļējs finansējums

46.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Vladimirs Ņikuļšins

3. starptautiskā konference par programinženierijas attīstību
Sliema; Malta; 2008.10.26. – 2008.10.31.

200
daļējs finansējums

47.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Nataļja Pavlova

3. starptautiskā konference par programinženierijas attīstību
Sliema; Malta; 2008.10.26. – 2008.10.31.

200
daļējs finansējums

48.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Anna Vintere

Starptautiskā konference "Datoru sekmēta kombinētā interaktīvā mācīšanās"
Florianopole; Brazīlija; 2008.11.03. – 2008.11.05.

80

49.

RTU Būvniecības fakultāte
Viktors Mironovs

17. starptautiskā konference par materiālu inženieriju
Kauņa; Lietuva; 2008.11.06. 2008.11.07.

175

50.

RSU Darba un vides veselības institūts
Nataļja Kurjāne

7. starptautiskā konference "Mazu radiācijas dozu efekti uz bioloģiskām sistēmām"
Lisabona; Portugāle; 2008.11.27. – 2008.11.29.

200
daļējs finansējums

51.

RSU Darba un vides veselības institūts
Tija Zvagule

7. starptautiskā konference "Mazu radiācijas dozu efekti uz bioloģiskām sistēmām"
Lisabona; Portugāle; 2008.11.27. – 2008.11.29.

200
daļējs finansējums

52.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Alla Skorova

11. Ibn Sinas starptautiskā konference teorētiskajā un praktiskajā heterocikliskajā ķīmijā
Kaira; Ēģipte; 2008.12.13. – 2008.12.16.

200
daļējs finansējums

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš ____________________________


Pedējā atjaunošana 25-09-2008