Pieejams fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2019. gada konkursa izvērtēšanas pārskats

3-07-2020

Kopš 2018. gada Latvijas Zinātnes padome (LZP) īsteno Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) atvērto konkursu jaunā veidā, piesaistot ārzemju ekspertus.  2019. FLPP konkursa rezultātā tika finansēti 47 projekti, kas tiks īstenoti no 2020. līdz 2023. gadam.

Lai dotu iespēju zinātniskajai sabiedrībai iepazīties ar FLPP vērtēšanas procesu, LZP publicē 2019. gada FLPP konkursa izvērtēšanas pārskatu, kur pieejama detalizēta informācija par zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem un finansētajiem projektiem.

Aicinām ar pārskatu iepazīties šeit (pdf).

LZP bijušais priekšsēdētājs Jānis Kloviņš par trešo šāda veida konkursu saka: "2019. gadā LZP jau ir ieviesusi pastāvīgu ikgadēju konkursu sistēmu. 2019. gada FLPP konkurss bija ar salīdzinoši mazām izmaiņām, izņemot uzlabojumus saistībā ar zinātniskās ekspertīzes veikšanu un informācijas sistēmas funkcionalitātes uzlabošanu. Zinātniskajā ekspertīzē pirmo reizi kopš jaunā FLPP ietvara ieviešanas tika organizētas reportieru klātienes konsultāciju grupas (ekspertu paneļi). Tas ļāva nodrošināt vēl augstāku objektivitāti projektu ranžēšanā, kā arī iespēju ekspertiem kopumā iepazīties ar Latvijas situāciju zinātnes nozarēs, tādējādi labāk salīdzināt projektus. Ekspertu paneļi ir lielā daļā pasaules pieņemta procedūra projektu izvērtēšanā, tai skaitā ar Lietuvā un Igaunijā."

Pedējā atjaunošana 3-07-2020