Nr. 9-1-1, 16.10.2008

15-11-2008
 

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 9-1-1

 

Rīgā, 2008.gada 16.oktobrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1. Dabaszinātnes un matemātika

1.

Juris

Purāns

Dr.habil.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika, materiālu fizika, tehniskā fizika

LU CFI

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

2.

Uldis

Kondratovičs

Dr.biol.

3.1.2.

Bioķīmija, biofizika, ģenētika, dzīvnieku un augu fizioloģija

LU

3.

Signe

Tomsone

Dr.biol.

3.1.2.

LU

4.

Māra

Vikmane

Dr.biol.

3.1.2.

LU

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

5.

Inese

Zītare

Dr.med.vet.

4.1.3.

Veterinārmedicīna

LLU BVZI ”Sigra”

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011. gada 16.oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 15-11-2008