Normatīvie akti

  1. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība“  
  2. Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojums Nr. 537 “Par valsts pētījumu programmu “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma”

Konkursa nolikums