Normatīvie akti

  1.  Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība“    

Konkursa nolikums