Normatīvie akti

Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"

Ministru kabineta 2023. gada 27.septembra rīkojums Nr.610 "Par valsts pētījumu programmu "Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma" 2023.–2025. gadam"

Konkursa nolikums