COST
Batlijas, Ukrainas un ASV sadarbibas iniciatīvas dokumentācija

Baltijas jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto valstu sadarbības iniciatīva pētniecībā ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta iniciatīva, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības kapacitāti zinātnē un inovācijās, veicināt sadarbību starp Baltijas jūras reģiona valstīm, Amerikas Savienoto Valstu zinātniskajām institūcijām un Ukrainu, vienlaikus atbalstot Ukrainas zinātnieku zinātniskās kapacitātes saglabāšanu un integrāciju pasaules pētniecības telpā. Iniciatīvas ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklātas atlases rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 02.aprīļa rīkojumam Nr. 247 Par Baltijas jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā (likumi.lv). Iniciatīvu īsteno Latvijas Zinātnes padome.   

Iniciatīvas projektu īsteno zinātniskā grupa, kuras sastāvā ir projekta vadītājs, zinātniskais personāls, augstskolā studējošie un pētnieki to karjeras sākumposmā.

Atklātai projektu atlasei pieejamais valsts budžeta finansējums  2024. gadā  ir 400 000 euro (četri simti tūkstoši euro). Maksimālais finansējuma apjoms viena iniciatīvas projekta īstenošanai ir 100 000 euro (viens simts tūkstotis euro).

Atklātajā projektu atlasē var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

Atklātās projektu atlases nolikums, iniciatīvas iesnieguma veidlapas un cita dokumentācija:

Iniciatīvas projektu pieteicēju ievērībai:
jautājumos par iniciatīvas projekta atklātās projektu atlases saturu, kā arī jautājumos par iniciatīvas projektu iesniegšanu lūgums rakstīt uz e-pastu pasts@lzp.gov.lv

 

NSF IMPRESS-U