Apvārsnis Eiropa
Seminārs par civilo drošību

Lai mudinātu izmantot “Apvārsnis Eiropa” sniegtās iespējas civilās drošības un kiberdrošības stiprināšanai un veicinātu Latvijas pētniecības un inovāciju potenciāla izmantošanu, Latvijas Zinātnes padome (LZP) sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju un Izglītības un zinātnes ministriju vienkopus pulcēja drošības jomas ekspertus gan no privātā, gan no valsts sektora, ka arī pētniekus.

Tehnoloģiju foruma “5G Techritory” laikā norisinājās koprades pasākums “Civil Security and Cyber Security for Horizon Europe Projects”, kurā nozares profesionāļi un lēmumu pieņēmēji apsprieda aktuālos izaicinājumus civilās drošības un kiberdrošības jomā un apzināja sadarbības iespējas.

“Pētniecība un inovācijas mūsu valstij ir ļoti nozīmīgas. Tā varam ne tikai veicināt tautsaimniecības attīstību, bet arī palīdzēt Latvijas drošības institūcijām darbā, piemēram, uzlabot robežu aizsardzību, kiberdrošību, tāpēc pastiprināta pētniecība un inovācijas drošības jomā ir ļoti būtiska. Latvijas Zinātnes padome aktīvi strādā, lai veicinātu sadarbību izcilas zinātnes mērķu sasniegšanai un informētu par starptautisko programmu iespējām. Mēs aicinām Latvijas zinātniekus, valsts institūcijas un komersantus apvienoties un mērķtiecīgi izmantot arī “Apvārsnis Eiropa” pieejamo finansējumu valstij nozīmīgu jautājumu risināšanai,” uzsver LZP direktore Lauma Muižniece.

Globāli izaicinājumi pieprasa pievērst arvien lielāku uzmanību drošībai, jo apdraudējumi ne tikai pieaug, bet arī kļūst komplicētāki. Turklāt mūsdienās liela loma sabiedrības drošības nodrošināšanā ir tehnoloģijām un spējai sadarboties gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Pasākuma vēstnieks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts iezīmēja šā brīža situāciju un iedrošināja rīkoties. “Šodien nepārtraukti mainīgajā pasaulē saskaramies ar globāla mēroga problēmām, sākot no klimata pārmaiņām līdz dažādu nozaru izaicinājumiem – kiberdrošība, organizētā noziedzība, teroristu uzbrukumi, cilvēka izraisītas un dabas katastrofas un pat kara draudi. Nacionālā līmeņa un starptautiskā sadarbība nav tikai iespēja, tā ir atslēga tam, lai pārvarētu dažādos šķēršļus. “Apvārsnis Eiropa” ar saviem ambiciozajiem mērķiem piedāvā aizraujošu iespēju, taču panākumi gan ir atkarīgi no mūsu spējas apvienot dažādas zināšanas un resursus caur konsorcijiem, kas pārsniedz robežas un veido ievērojamas pārmaiņas,” sacīja Ivars Nakurts.

Pārmaiņu radīšanā būtiska ir valsts iestāžu, uzņēmumu, zinātnieku un akadēmiskā personāla partnerību veidošana. “Industrijā ir akumulētas kompetences un inovācijas civilās aizsardzības un kiberdrošības pilnveidošanai. Arī industrijā ir vēlme sniegt pienesumu drošībai gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, jo drošība ir mūsu kopīga atbildība. Valsts, pētniecības iestāžu un uzņēmumu sadarbība ir kritiska sabiedrības noturībai,” akcentē Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele.

Pasākumā ar savu redzējumu par aktuālajiem izaicinājumiem un iespējām civilās drošības un kiberdrošības jomā dalījās arī augsta līmeņa kiberdrošības un komunikācijas eksperts Deivids Lunds (David Lund).  Savukārt LZP Nacionālais kontaktpunkts, kas ir profesionāls Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” atbalsta dienests Latvijā, iepazīstināja ar pašreizējiem un turpmākajiem projektu konkursiem 3. kopā “Civilā drošība un kiberdrošība”. Programmas konkursi paredz pastiprināt pētniecību un inovācijas drošības jomā par tādām tēmām kā noturīga infrastruktūra, paaugstināta kiberdrošība, Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu efektīva pārvaldība, pret katastrofām noturīga Eiropas sabiedrība, labāka ES un tās iedzīvotāju aizsardzība pret noziedzību un terorismu.

Pasākuma runātāju prezentācijas pieejamas LZP tīmekļvietnē www.lzp.gov.lv.

 “Apvārsnis Eiropa” ir ES pētniecības un inovācijas programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpina līdzšinējo programmu “Apvārsnis 2020”. Tajā kopējais finansējums ir 95,5 miljardi eiro, padarot to par visu laiku vērienīgāko un ambiciozāko pētniecības un inovāciju programmu, ko īstenojusi ES.

LZP Nacionālā kontaktpunkta eksperti sniedz konsultācijas un padomus, organizē informācijas dienas un seminārus, lai nodrošinātu programmas atpazīstamību un pieejamību visiem potenciālajiem dalībniekiem neatkarīgi no nozares. Konsultācijas par programmu “Apvārsnis Eiropa” iespējams saņemt telefoniski, e-pasta saziņā, tiešsaistes sanāksmē, tiekoties klātienē individuāli vai organizējot klientam pielāgotu semināru. Konsultācijas laikā ir iespēja saņemt jaunāko informāciju par dalības iespējām un nosacījumiem programmā “Apvārsnis Eiropa”.

Civil Security and Cyber Security for Horizon Europe Projects at 5G Techritory 2023