Apvārsnis Eiropa
Seminārs par uzņēmējdarbnības un akadēmiskā sekotora sadarbības paplašīnāšanos

Eiropas Inovācijas padome un MVU izpildaģentūra (EISMEA) aicina uz tiešsaistes semināru par otro 2024. gada Eiropas inovāciju ekosistēmu atklāto uzaicinājumu, kas notiks 2024. gada 11. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 13.30 CEST.

Eiropas Inovācijas ekosistēmu (EIE) darba programmas mērķis ir izveidot un paplašināt savienotākas, iekļaujošākas un efektīvākas ekosistēmas, kas atbalsta uzņēmumu mērogošanu un stimulē inovācijas, lai atbildīgā veidā risinātu svarīgas problēmas atbilstoši jaunajai Eiropas inovāciju programmai. Šajā seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta prasībām attiecībā uz divām EIE tēmām, kurās iespēja iesniegt pieteikumus no 2024. gada 6. jūnija līdz 2024. gada 19. septembrim plkst. 17.00

REĢISTRĀCIJAS SAITE

  1. HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-01: Akadēmiskā sektora un uzņēmumu sadarbības paplašināšana

Apraksts: darbībai būtu jāveicina inovācijas ekosistēmu izveide ar izglītības un pētniecības iestādēm vai jāstiprina to esošā sadarbība. Priekšlikumos jāiekļauj darbības, lai atbalstītu izglītības un pētniecības iestādes, lai tās uzņemtos lielāku uzņēmējdarbības lomu, piem. veicinot inovācijas un uzņēmējdarbību savās darbībās. Rīcībai arī jānodrošina, ka izglītības un pētniecības iestāžu līdzekļi un redzējums ir skaidri formulēti un saskaņā ar attiecīgajām reģionālajām specializācijām (piemēram, viedās specializācijas stratēģijām), lai tos varētu viegli integrēt inovācijas ekosistēmās un ekonomikas vērtību ķēdēs.

  • Budžets: 2,5 miljoni eiro

Mērķa grupas: pētniecība un inovācija (saistīti dalībnieki, piemēram, arodskolas, augstākās izglītības iestādes, valsts iestādes izglītības un nodarbinātības jomā, inovāciju aģentūras, MVU, zinātņietilpīgo tehnoloģiju uzņēmumi, Eiropas Inovāciju padome (EIC) un Eiropas Inovāciju institūts un tehnoloģiju (EIT) jaunizveidotie uzņēmumi un rūpniecība, pētniecības organizācijas, zināšanu un tehnoloģiju nodošanas biroji un asociācijas, studenti un pētnieki.

  1. HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-02: Savstarpēja mācīšanās un atbalsta shēma valsts un reģionālajām inovācijas programmām

Apraksts: šīs darbības mērķis ir uzlabot dialogu un tīklu veidošanu starp publiskajām inovācijas iestādēm un aģentūrām, lai izstrādātu un īstenotu reģionālās un valsts inovāciju finansēšanas programmas.

  • Budžets: 1 miljons eiro

Mērķa grupas: valsts vai reģionālas inovāciju aģentūras vai līdzīgas organizācijas, valsts un reģionālās iestādes, kas atbild par inovāciju programmu pārvaldību, EIC spraudņu kontaktpunkti.

 

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar: 

MarijaP

Marija Plotniece

Vecākā eksperte - Pētniecības infrastruktūras; Eiropas Inovāciju padome un Eiropas inovāciju ekosistēmas; Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
marija.plotniece [at] lzp.gov.lv