Baltic Bonus jaunumi
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogi

Latvijas Zinātnes padome  izsludinājusi iesniegumu pieņemšanu Baltic Bonus programmā par Latvijas zinātnieku starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā ar Baltijas valstu (Igaunija un/vai Lietuva) zinātniekiem.

Pieteikumus finansējuma saņemšanai aicinātas iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi.

Maksimālais finansējuma apmērs projektam ir 5000 eiro, ko var saņemt, ja pieteicēja dalības veids projektā ir projekta koordinators un 3000 eiro, ja pieteicēja dalības veids projektā ir partneris.

Uz programmas finansējumu pieteicējs var pretendēt par projektu, kas iesniegts un izvērtēts Baltic Bonus programmas nolikumā minētajā projektu konkursā pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” laikā no 2021. – 2024. gadam un, kura novērtējums ir pārsniedzis attiecīgajā konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtību.

Baltic Bonus programmas finansējumu pieteicējiem piešķirs, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību LZP lietvedībā, kā arī Baltic Bonus programmai pieejamā finansējuma apmēru 2024.gada valsts budžetā. Pēc šo finanšu resursu pilnas apguves, LZP pārtrauks iesniegumu pieņemšanu 2024. gadā, par ko paziņos savā mājaslapā.

Detalizētāka informācija pieejama projekta LZP tīmekļa vietnes Baltic Bonus projekta sadaļā