Apvārsnis Eiropa
attels

NKP aicina Jūs izmantot iespēju sniegt ieteikumus  “Apvārsnis Eiropa 2025” darba programmai. 

Jums ir iespēja sniegt savu ieguldījumu “Apvārsnis Eiropa 2025” darba programmas izstrādē, aizpildot  vienu vai vairākas aptaujas Jūsu pārstāvētajā jomā. 

Aptaujā iesniegtās atbildes veicinās 2025. gada darba programmas kopprojektu. Aptauju ir iespēja aizpildīt par visiem klasteriem,  pētniecības infrastruktūrām,  Eiropas inovāciju ekosistēmām, 5 ES misijām un Jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu.

Iespēja piedalīties un izteikt savu viedokli ir pieejama no 15. aprīļa līdz  6. maijam

 

Plašāka informācija un anketas ir pieejamas šeit. 

Kontaktpersona:

AigaS

Aiga Salmiņa

Vecākā eksperte - Klimats, enerģētika un mobilitāte; Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide; Kopīgais pētniecības centrs
aiga.salmina [at] lzp.gov.lv