Latvijā sper soli augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas attīstībā

Nākamo 2 gadu laikā tiks stiprināta Latvijas zinātniskā kapacitāte augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas jomā sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju. Tas notiks, pateicoties šogad uzsāktajam projektam “Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS [The Compact Muon Solenoid] eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN [The European Organization for Nuclear Research]“, kurš saņēma finansējumu valsts pētījumu programmā “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”. 

Pētījumu īstenos projekta vadītājs, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vadošais pētnieks, Dr. Kārlis Dreimanis, kurš uzskata, ka augstas enerģijas fizika ir viens no visfundamentālākajiem un modernākajiem zinātnes virzieniem, skaidrojot: “Ar šo projektu Latvija praktiski divkāršos savu patreizējo pētniecisko kapacitāti augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju izpētes virzienos, kā arī spers milzīgus soļus pretim dalībai CERN asociētās dalībvalsts statusā. Projekta ietvaros mūsu pētnieku grupa, tajā skaitā studenti, iesaistīsies daļiņu fizikas mērījumos CMS eksperimentā, tādējādi kļūstot par daļu no internacionālas pasaules klases zinātnieku komandas.” 

Projekts ieguva finansējumu 836 460 euro apmērā un to īstenos no 2020. gada 12. oktobra līdz 2022. gada 11. oktobrim.

Valsts pētījumu programmas “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” virsmērķis ir sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (CERN) stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas jomā. Lai paplašinātu sadarbību ar CERN un kļūtu par asociēto CERN dalībvalsti, Latvijai ir jādemonstrē atbilstoša zinātniskā kapacitāte. Tiks attīstīta sadarbība CERN zinātnisko eksperimentu ietvaros, veicināta jomas maģistra un doktora studiju programmu attīstība, kā arī attīstīta fundamentālā pētniecība. 

Programmu izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, piedaloties pārstāvjiem no RTU, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Scientific Instruments”, Merilendas Universitātes (University of Maryland), Pjēra un Marijas Kirī universitātes (Parīze VI) (Université Pierre & Marie Curie, Paris VI), Londonas Universitātes (University of London) un CERN.

Valsts pētījumu programmas “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” atklātais projektu konkurss tika izsludināts 2020. gada 22. maijā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu.