Normatīvie akti

  1. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība“  
  2. Ministru kabineta 2023. gada 2.marta rīkojums Nr.101  “Par valsts pētījumu programmu “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2023.-2026.gadam    

Konkursa nolikums