Datums 17. jūnijs, 2024
Laiks11.00–19.00
Vieta Tiešsaistē

Pieteikties pasākumam

Informācijas diena un kontaktbirža

17. jūnijā NCP_WIDERA.NET, Nacionālo kontaktpunktu tīkls jomā Dalības Paplašināšana un Eiropas Pētniecības Telpas Stiprināšana (Widening Participation and Strengthening the European Research Area (WIDERA)) aicina uz tiešsaistes informācijas dienu un kontaktbiržas pasākumu saistībā ar ERA 2024-02 uzsaukumu.

Pasākuma pirmajā daļā Eiropas Komisijas pārstāvji sniegs prezentācijas par ERA 2024-02 uzsaukuma tēmām, atsaucoties uz WIDERA Darba programmu 2023-2025. Papildus tam varēs klausīties arī Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) eksperta skaidrojumā par pieteikumu vērtēšanas procesu, atskatoties uz iepriekšējo vērtēšanas kārtu.

Otrā daļa būs veltīta organizētām divpusējām sanāksmēm, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus saviem projektu pieteikumiem ERA 2024-02 uzsaukumā, veicinot Apvārsnis Eiropa ERA projektu konsorciju veidošanu.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Reģistrēšanās ir obligāta, un priekšroka tiks dota tiem interesentiem, kuri reģistrēsies gan informācijas dienai, gan arī kontaktbiržai.

Reģistrēties šeit.

Kam pasākums būs noderīgs?

 • Pētniecības un attīstības iestādēm
 • Augstākās izglītības iestādēm
 • Nozaru pārstāvjiem un mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem (MVU)
 • Nevalstiskajām organizācijām (NVO)
 • Valsts iestādēm
 • Pētniecības un  inovāciju politikas veidotājiem
 • Pētījumu vadītājiem
 • Citiem ERA interesentiem

ERA 2024-02 uzsaukuma temati:

 • HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02-01: Experimentation and exchange of good practices for value creation (Darba programmas 148.lpp.)
 • HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02-02: Science comes to town (Darba programmas 150. lpp.)
 • HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02-03: Talent ecosystems for attractive early research careers – pilot (Darba programmas 153. lpp.)

Papildu informācija: