Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Aizmirstie filozofi: Ērika Zēla un Kurts Štafenhāgens Rīgas Herdera institūtā un pasaulē

Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026

Projekta numurs

lzp-2023/1-0216

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Raivis Bičevskis         

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Humanitārās zinātnes

Kopsavilkums

Kopš 20. gadsimta 90. gadiem Latvijas kultūras atmiņas telpā ir izdevies reintegrēt daudzus 20.-30. gadu procesus un personības, kam ir bijusi nozīme gan Latvijas un reģiona kontekstā, gan arī pasaules mērogā zinātnēs, filozofijā un mākslā. Tomēr šis reintegrācijas darbs nebūt nav paveikts. Tas sakāms, raugoties uz vācbaltiešu izcelsmes intelektuāļiem, kuri veidoja ievērojamu daļu no toreizējā Latvijas intelektuālā potenciāla zinātnēs un kultūrā. Herdera institūts Rīgā (1921-1939) bija institūcija, kas savas pastāvēšanas laikā ne tikai uzaicināja uz Rīgu tā laika zinātnes redzamākos pārstāvjus (Makss Planks, Alfreds Vēgeners u. c.), bet arī spēja kvalitatīvi attīstīt vietējos resursus. Tas nav bijis iespējams bez izciliem pedagogiem augstākās izglītības jomā. Kurts Štafenhāgens ir viens no viņiem. Viņa skolnieces Ērikas Zēlas dzīve ir izcils piemērs tā laika zinātnisko atklājumu un filozofisko diskusiju konstelācijai, laikmetam un sievietes-zinātnieces ceļam zinātnēs. Šodien diemžēl nezinām par viņu gandrīz neko – tikai to, ka viņa studējusi pie sava laika ievērojamākajiem filozofiem, darbojusies akadēmiskās izglītības laukā. Pienācis laiks atdot vēsturisko parādu viņai un līdz ar to veselai lappusei Latvijas zinātņu un filozofijas attīstībā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss