Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Biežākās kļūdas latviešu valodā: korpusā balstīta kļūdu analīze un teksta labošana Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0481 Finansējums 299973 EUR Projekta vadītājs Baiba Valkovska Projektu īsteno …
  Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0052 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Anete Karlsone…
  Konspiritualitātes ģenealoģija 20. gadsimta Latvijā Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0142 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Solveiga Krūmiņa-Koņkova Projektu īsteno Latvijas…
  Grāmata un sabiedrība Latvijā: Eiropas dimensija un kultūras pārmaiņas Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0263 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Pauls Daija Projektu īsteno Latvijas…
  Lībiešu valodas pārmantošana: zināšanas par kritiski apdraudētas valodas transmisiju mūsdienās kā pamats procesā balstītu valodas saglabāšanas un revitalizācijas instrumentu izveidē Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp…
  Aizmirstie filozofi: Ērika Zēla un Kurts Štafenhāgens Rīgas Herdera institūtā un pasaulē Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0216 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Raivis Bičevskis   …
  Pastaiga cauri laikam: Flanērisms un modernitāte Latvijas starpkaru kultūrā Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0505 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Kārlis Vērdiņš    …
  Latviešu valodas skaitļojamo leksisko resursu attīstīšana dabiskās valodas sapratnei un tekstradei Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0443 Finansējums 299 955 EUR Projekta vadītājs Ilze Lokmane …
  Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET) Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0379 Finansējums 299 994 EUR Projekta vadītājs Baiba Tjarve   …
  Lauksaimniecības aizsākumi un apkārtējā vide Lubānas ezara mitrāja Aboras neolīta apmetnē Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0300 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Gunita Zariņa  …