Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Pastaiga cauri laikam: Flanērisms un modernitāte Latvijas starpkaru kultūrā Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0505 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Kārlis Vērdiņš    …
  Latviešu valodas skaitļojamo leksisko resursu attīstīšana dabiskās valodas sapratnei un tekstradei Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0443 Finansējums 299 955 EUR Projekta vadītājs Ilze Lokmane …
  Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET) Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0379 Finansējums 299 994 EUR Projekta vadītājs Baiba Tjarve   …
  Lauksaimniecības aizsākumi un apkārtējā vide Lubānas ezara mitrāja Aboras neolīta apmetnē Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0300 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Gunita Zariņa  …
  Vikingu laikmets Latvijā: starpdisciplināra izpēte Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0059 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Guntis Gerhards        …
  Latviešu valodas morfēmu un vārddarināšanas modeļu datubāze Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0013 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Andra Kalnača    andra.kalnaca@lu.lv …
  Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2021/1-0588 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Ieva Zemīte   …
  Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2021/1-0360 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Uldis Vēgners  …
  Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2021/1-0243 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Ieva Tihovska     ieva.tihovska@gmail…
  Neokonservatīvisms un dzimtes piedzīvošana ikdienā un ticībā: sieviešu (ne)ordinācijas gadījums Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2021/1-0182 Finansējums 300 000 EUR …