Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0385

Finansējums

297109 EUR

Projekta vadītājs

Irīna Boiko

Projektu īsteno:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus dilumnoturīgus un korozijizturīgus nanostrukturētus viedos pārklājumus (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem. NVP ievērojami samazinās berzi starp relatīvā kustībā esošajiem mašīnelementiem (μ<0,1) un paaugstinās to dilumnoturību, mašīnu produktivitāti un drošību. Vienlaikus NVP nodrošinās mašīnelementu pašatjaunošanās spējas pateicoties specifisku triboķīmisko reakciju dēļ, kas novērsīs NVP termālo denitrifikāciju. Kalpošanas laiks inženiersistēmu komponentēm tiks paaugstināts 2-3 reizes, tāpēc būtiski pieaugs resursu izmantošanas efektivitāte un inženiersistēmu draudzīgums apkārtējai videi. Jaunā tipa NVP ķīmisko sastāvu raksturo formula TiAlSi-CN:Me/a-C:Si3N4, kur Me=Cr, Mo vai W. NVP kompozīta tipa uzbūve tiks veidota kā mono- un daudzslāņu struktūras, vai arī kā periodiska {TiAlSi-CN:Me1|TiAlSi-CN:Me2}n superrežģa struktūra atkarībā no triboloģisko parametru faktiskajām vērtībām. NVP iegūšanai tiks izmantota magnētiski saspiestās plazmas tehnoloģija, kas ir bāzēta uz modernizēto PVD metodi, vienlaicīgi darbinot līdz pat 8 lieljaudas (>120 W/cm2) magnetroniskās izputināšanas sistēmām.

Projekta rezultāti: 6 anonīmi recenzēti zinātniskie raksti; 1 Latvijas patenta pieteikums; dalība 3 starptautiskās zinātniskās konferencēs. Projekta kopējās izmaksas ir 297108 EUR (īstenošanas ilgums 3 gadi). Projekts atbilst Inženierzinātnes un tehnoloģijas zinātnes nozarei. Tiešā mērķa grupa ir RTU un citur mašīnbūvē nodarbinātie pētnieki.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss