Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Attiecības kustībā: tuvniecība mūsdienu mobilajos darba režīmos

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0213

Finansējums

299 960 EUR

Projekta vadītājs

Klāvs Sedlenieks,  klavs.sedlenieks@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veikt padziļinātu dokumentāciju, analīzi un attīstīt teorētisko izpratni par mijiedarbību starp radniecības praksēm un rīcībpolitiku, kura veicina puspastāvīgu periodisku darba mobilitāti un potenciāli apdraud radniecības vai tuvniecības “stipro saišu” veidošanu un uzturēšanu. Līdz šim radniecība mūsdienu Eiropas sabiedrībās tikusi uzskatīta par nenozīmīgu. Tādēļ, lai gan mobilie darba režīmi ir pētīti no dažādām perspektīvām (piemēram, dzimte, prekaritāte), fundamentāli svarīgais jautājums par sociālajām saitēm joprojām ir nepietiekoši empīriski un teorētiski saprasts. Pētniecības grupa pētīs darba un tuvniecības izpausmju savstarpējo ietekmi, izmantojot daudzvietu etnogrāfisko metodi, pētot augsti kvalificētu transnacionāli mobilu darbinieku sociālās saites divās sfērās: 1) zinātniskie darbinieki un 2) tā sauktie “package deal” ceļotāji, kurus galvenokārt nodarbina valsts iestādes. Metodoloģiskā pieeja sastāvēs no diviem galvenajiem segmentiem: etnogrāfiskām intervijām un ierobežota skaita gadījumu pētījumiem, kuros sīkāk tiks izpētīts tuvniecības tīklu kopums. Šo pieeju papildinās attiecīgo valstu un iestāžu rīcībpolitiku analīze un digitālā etnogrāfija. Izmantojot Latviju par izejas punktu, projekts attīstīs empīrikā balstītu teorētisku izpratni par radniecības lomu mūsdienu darba režīmos, kā arī par to filozofiskajām, politiskajām un sociālajām sekām.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss