Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Migrantu uzņemšana nenoteiktības apstākļos: pārvaldība un vietējā līmeņa iekļaušana Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0227 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Inta Mieriņa Projektu īsteno …
  Resursu un procesu novērtējums apritīguma un zaļā kursa ieviešanai tūrisma sistēmā (CirToS) Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0478 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Agita Līviņa Projektu…
  Funkcionālais modelis personalizētiem un automatizētiem skolotāju profesionālās pilnveides risinājumiem Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0122 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Dace Namsone …
  Ūdeņu kultūras: transformatīva pieeja ilgtspējīgām cilvēka-ūdeņu attiecībām Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0248 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Anita Zariņa Projektu īsteno …
  Sociāli atbildīga zaļā pāreja: pārvaldības risinājumu uzlabošana, lai stiprinātu Homo Climaticus veselības aprūpes sektorā Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0341 Finansējums 300 000 EUR Projekta…
  Baltijas krievvalodīgā identitāte pārmaiņu gaidās: Politiskā uzvedība, robežu veidošana un mediju prakses pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0239 Finansējums 300…
  Rīgas Uzvaras laukuma pārstāstīšana (ReVi) Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026 Projekta numurs lzp-2023/1-0237 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Vita Zelče Projektu īsteno Latvijas Universitāte Zinātnes nozare …
  Bio-reģioni kā integrēta stratēģija ilgtspējīgai lauku teritoriju attīstībai Latvijā Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0519 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Līga Proškina   …
  Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0492 Finansējums …
  Patriotisms un nacionālisms: domāšana, attieksmes un to ietekme uz demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības attīstību Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2025 Projekta numurs lzp-2022/1-0456 Finansējums 299 916 EUR Projekta vadītājs …