Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Bio-reģioni kā integrēta stratēģija ilgtspējīgai lauku teritoriju attīstībai Latvijā Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0519 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Līga Proškina   …
  Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0492 Finansējums …
  Patriotisms un nacionālisms: domāšana, attieksmes un to ietekme uz demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības attīstību Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0456 Finansējums 299 916 EUR Projekta vadītājs …
  Egocentrisma nosliece autovadītāju spriedumos. Individuālās atšķirības un mazināšanas iespējas Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0374 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Ivars Austers …
  Digitālais dvīnis tūrisma konkurētspējas un komplementaritātes attīstības veicināšanai: Latgales reģiona piemērs Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0350 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs …
  Pēdējās jūdzes preču sadales ilgtspējīgu un videi draudzīgu pakalpojumu ieviešanai modeļa izstrāde Latvijā Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0306 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs Sanda…
  Dažādais pilsētvides mantojums: identitāte, noturība un sociālo pārmaiņu ģeogrāfija Latvijas industriālajās mazpilsētās Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2022/1-0269 Finansējums 300 000 EUR Projekta vadītājs…
  Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse : Wolt un Bolt piegādes darbinieku pieredzes kultūrsocioloģiska analīze Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2021/1-0521 Finansējums 299 614 EUR …
  Datos balstītu risinājumu izveide skolas izaugsmei Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2021/1-0445 Finansējums 285 001 EUR Projekta vadītājs Ilze France         …
  Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei) Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024 Projekta numurs lzp-2021/1-0385 Finansējums 300 000 EUR …