Statuss:
Īstenošanā

Vispārīgā informācija

Sākums 15.12.2022. Noslēgums 14.12.2025.

Projekta numurs

VPP-IZM-DH-2022/1-0002

Finansējums

1 217 700  EUR

Projekta vadītājs

Sanita Bērziņa-Reinsone
sanita.reinsone@lulfmi.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne
Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu ar mērķi būtiski veicināt humanitāro zinātņu resursu attīstību, ilgtspēju un izmantojamību, kā arī ievērojami sekmēt kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Digitālās humanitārās zinātnes”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-