Statuss:
Īstenošanā

Vispārīgā informācija

Sākums 15.12.2022. Noslēgums 14.12.2025.

 • Projekta numurs

  • VPP-IZM-DH-2022/1-0002

 • Finansējums

  • 1 217 700 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu realizējošā institūcija:

  • Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

 • Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

 • Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu ar mērķi būtiski veicināt humanitāro zinātņu resursu attīstību, ilgtspēju un izmantojamību, kā arī ievērojami sekmēt kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Digitālās humanitārās zinātnes”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-