Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

 • Projekta numurs

  • lzp-2019/1-0142
 • Finansējums

  • 300000 EUR
 • Projekta vadītājs

  • Roberts Rimša
 • Projektu īsteno:

  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt ierīci, kas ļauj no šūnu barotnes un urīna izdalīt un koncentrēt ārpusšūnas vezikulas (EV) dažādu slimību pētījumiem. Tā kā pašreiz pieejamo metožu efektivitāte ir ar zemu atkārtojamību, kas noved pie mainīgiem gala rezultātiem, tad šī projekta mērķis ir attīstīt ierīci ar augstu efektivitāti un eksperimentu atkārtojamību. Ierīces pamatprincips ir daļiņu izdalīšana izmantojot lauku-plūsmas frakcionēšanu ar sekojošu daļiņu koncentrāciju. Projekts ir sadalīts trīs darba pakās, kas vērstas uz koncepta validāciju, eksperimentiem ar testa struktūrām un eksperimentiem ar bioloģiskajiem paraugiem. Šajā projektā izstrādātās ierīces galvenā ietekme ir tāda, ka tā ļautu efektīvi un kvalitatīvi, īsākā laikā un lētāk izdalīt EV no šūnu barotnēm, piemēram cilmes šūnu EV, kam piemīt terapeitiskas īpašības. Kā arī ļautu efektīvāk izdalīt EV no urīna, kas pavērtu iespēju nākotnē izmantot EV no urīna dažādu slimību diagnostikas nolūkos, jo šobrīd tieši EV izdalīšanas metodes būtiski kavē šo procesu.

Visbeidzot, šī projekta ietvaros tiks publicēti divi zinātniskie raksti, rezultāti prezentēti divās starptautiskās konferencēs un izstrādāts viens bakalaura darbs

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss

Projekta rezultāti: