Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0422

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Jurģis Grūbe

Projektu īsteno:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Aktīvu mikrostruktūru veidošana no fotorezista/hromofora sistēmām veicinātu rentablu iekārtu izstrādi. Diemžēl lielākā daļa organisko hromoforu gandrīz visu zilo gaismu, ko izmanto fotolitografijā, absorbē plānā slāņa virsmā un rezultātā nenotiek gaismas mijiedarbība ar slānī esošo fotorezistu. Šo problēmu var risināt, pievienojot fotoaktīvas nanodaļiņas, kam ir augšuppārveidotā luminiscence. Nanodaļiņas absorbē infrasarkano starojumu un izstaro zilo gaismu visā fotorezista slānī. Galvenais projekta mērķis ir fotorezista/nanodaļiņu sistēmas izveide, kas būtu daļa no aktīvās vides organiskās fotoniskās iekārtās. Šāda pieeja rada jaunas perspektīvas organisku viļņvadu un cietvielu lāzeru izstrādē. Projekta pirmā daļā saistīta ar fotoaktīvu nanodaļiņu sintēzi un tajā tiks risinās problēmas, kas saistītas ar daļiņu iejaukšanu fotorezistā. Otrā daļā fotorezists, kas satur nanodaļiņas, tiks apvienots ar organisku hromoforu. Tiks pētīta šādas apvienotas sistēmas fotolitogrāfija.

Projekta beigās mēs apvienosim zināšanas par nanodaļiņu izkliedēšanu fotorezistā un iespējām tās apvienot ar organiskiem hromoforiem. Projekta rezultāti dos augsta līmeņa zināšanas, kas noderēs organisku lāzeru izstrādē.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss