Statuss:
Īstenošanā
jake-nackos-TGvnmAfRRws-unsplash-2048x1365.jpg

Cilvēktiesībās balstīta pieeja pacientu ar garīga rakstura traucējumiem un ierobežotu lemtspēju ārstēšanā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0397

Finansējums

296844 EUR

Projekta vadītājs

Solvita Olsena

solvita.olsena@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Sociālās zinātnes

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir pētīt cilvēktiesībās balstītas pieejas lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizsardzības tiesiskās, bioētiskās un klīniskās iespējas un izaicinājumus. Projektā tiek piedāvāts: 1) pētīt gan esošo lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizsardzības regulējumu, gan tiesību piemērošanas praksi iestādēs un tiesās; 2) pētīt ne tikai lemtspējā ierobežotu pacientu daudzumu psihiatriska profila ārstniecības iestādēs, bet arī šo pacientu lemtspēju raksturojošos rādītājus un vajadzības; 3) pētīt veselības aprūpes un tiesību aizsardzības speciālistu viedokļus pētāmajā jomā. Pētnieki piedāvā apkopot jaunākās tiesību, bioētikas un klīniskās medicīnas zinātņu atziņas attiecībā uz lemtspējā ierobežotu pacientu aizsardzības iespējām, kā arī vērtēt to piemērošanas iespējas gan nacionālā, gan pārrobežu kontekstā.

Pētījumā iegūtie empīriskie un teorētiskie dati ļaus izstrādāt tiesiski, ētiski un klīniski integrētu inovatīvu risinājumu, proti, cilvēktiesībās balstītu pieeju lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem aizsardzībai un ārstēšanai. Projekta pētnieki izstrādās 1 doktora disertāciju, publicēs 4 zinātniskus rakstu un vairākus populārzinātniskus rakstus. Projekta ietvaros notiks pasākumi, kas veicinās gan sabiedrības, gan medicīnas un tiesību speciālistu kompetenci lemtspējā ierobežotu pacientu cilvēktiesību aizsardzības jomā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"