Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0317

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Inese Mavļutova

Projektu īsteno

Banku augstskola; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija; Liepājas Universitāte   

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Kopsavilkums

Projekta “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi, lai veidotu zinātniski pamatotu domāšanas un attieksmes maiņu. Balstoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un starptautisko pieredzi, projekta gaitā plānots izveidot digitālu platformu, kas ar modernām izglītības metodēm veicinātu MVU un iedzīvotāju apmācības: tādās jomās kā: -finanšu pratība, -taupīga saimniekošana (Lean, Aprites ek.), -darba zinātniskā organizācija, darba tiesības un aizsardzība,-videi draudzīga izvēle, -veselīgs dzīvesveids, vingrošana darbā, rehabilitācija, -Zero waste, atkritumu šķirošana un apjoma mazināšana, - gudra iepirkšanās, Zaļais iepirkums, darba tiesības uttt digitalizācija, kiberdrošība,- attālinātas saziņas un komunikācijas līdzekļi, dokumentu drošība digitālā vidē. Zinātniski pamatota digitālā izglītības vide stimulēs Latvijas ekonomisko izaugsmi un rūpniecības konkurētspēju, mazinot Covid-19 izraisītās sekas un sagatavojoties iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss