Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Dažādais pilsētvides mantojums: identitāte, noturība un sociālo pārmaiņu ģeogrāfija Latvijas industriālajās mazpilsētās

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0269

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Māris Bērziņš      maris.berzins@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Kopsavilkums

Projekta uzmanības centrā ir Latvijas industriālās mazpilsētas, to dažādais pilsētvides mantojums identitātes, noturības (drošumspējas) un sociālo pārmaiņu ģeogrāfijas aspektā. Aplūkotajam apdzīvojuma tipam bija vairākas lomas: mazināt pilsētu un lauku atšķirības, strukturāli savienot Latviju ar padomju rūpniecības sistēmu un, līdzsvarot reģionālo attīstību starp lielpilsētām un pārējām apdzīvotajām vietām. Padomju perioda industrializācija un urbanizācija radīja specifisku sociālo vidi, kas apbūves, iedzīvotāju sastāva un ainavas ziņā lielā mērā atšķīrās no tradicionālās Latvijas lauku kultūrainavas. Mūsdienās, neraugoties uz industriālo mazpilsētu morfoloģiskajām atšķirībām un daļēji atšķirīgajām postpadomju attīstības trajektorijām, šajās pilsētas sarūk iedzīvotāju skaits, notiek straujāka novecošana, bieži vērojama nelabvēlīga ekonomikas pārkārtošanās, deindustrializācija un citas sociāli ekonomiskas pārmaiņas. Pārmaiņu rezultātā būtiski mainās arī apbūves vide, infrastruktūras nodrošinājums un iedzīvotājiem pieejamais pakalpojumu klāsts. Tas ne tikai maina šo apdzīvoto vietu sākotnēji plānoto funkcionālo un morfoloģisko struktūru, bet arī sekmē iedzīvotāju atsvešinātību. Šī projekta mērķis ir izpētīt, kā dažādais pilsētvides mantojums un vietējie apstākļi ietekmējuši sociāli telpiskās pārmaiņas Latvijas industriālajās mazpilsētās.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss