Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Diasporas diplomātija un globālā pandēmija

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0195

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Ieva Birka           

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Politikas zinātne; Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Projektā vēlamies turpināt pētniecisko sadarbību, lai izvērtētu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu diasporas diplomātijas pieejas, kā arī novērtētu diasporas diplomātijas reakciju neparedzētā globālās pandēmijas krīzes situācijā (Covid-19). Plānojam īstenot intervijas ar Ārlietu ministriju (ĀM) pārstāvjiem Baltijas un Ziemeļvalstīs. Mērķis ir saprast, kā katra valsts reaģēja uz pandēmiju, kā tika identificētas personas ārzemēs, kāda atšķirība ir starp tūristiem un diasporu un kāda palīdzība tika piedāvāta. Pētījums sniegtu pārskatu par paraugprakses risinājumiem ĀM, efektīvākajiem instrumentiem, tostarp IKT un inovāciju pieejām cīņā ar Covid-19 radītajiem izaicinājumiem. Turklāt vēlamies saprast šo reakciju ilgstošo ietekmi. Cik personu saņēma palīdzību un vai pēc uzturēšanās savās izcelsmes valstīs vēlāk izvēlējās atgriezties mītnes zemēs? Vai tomēr izvēlējās palikt savās izcelsmes valstīs? Veicot izlases intervijas ar pilsoņiem, kuri ir atgriezušies, mēs vēlamies izprast diasporas diplomātijas palīdzības iespējamo ekonomisko ietekmi vai tās potenciālu nākotnē, iesaistot šīs personas komercdiplomātijā. Paredzam vismaz divas publikācijas recenzētos akadēmiskajos žurnālos, praktisku ieteikumu kopumu ĀM, kas jāīsteno krīžu situācijā, tajā skaitā ieteikumus par IKT izmantošanu, digitalizāciju un inovācijām saziņai ar diasporu. Pētījums būs balstīts uz labākās prakses novērtējumu un ekonomiskā potenciāla izvērtējumu, ko piedāvā diasporas diplomātijas izmantošana krīzes situācijās.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss