Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0385

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Manuel Fernandez Gonzalez        manuels.fernandezs@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Izglītības zinātnes

Kopsavilkums

2021. gadā LZP projekta ietvaros tapa skolēnu tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP” (no 5 gadu vecumā līdz 9. klasei). Jaunā projekta mērķi ir: 1) programmas “e-TAP” efektivitātes izpēte; un 2) tās pilnveidošana, izveidojot materiālus 10.-12. klasei un digitalizējot 7.-9. klases materiālus (ar interaktivitāti) . Programmas efektivitātes izpētei tiks veikts longitudināls pētījums (3 gadi) trīs pamatizglītības vecumposmos (1.-3., 4.-6. un 7.-9. klasēs), izmantojot eksperimentālu dizainu (trīs kontroles grupas un trīs eksperimenta grupas). Programmas pilnveidošanā papildināto un digitalizēto materiālu piemērotība un īstenojamība tiks izpētīta, pilotējot materiālus vismaz trīs izglītības iestādēs. Programmas īstenotāji – pamatskolas un vidusskolas skolotāji – tiks iesaistīti piemērotības, īstenojamības un efektivitātes izpētē, izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi. Projekta rezultātā seši raksti tiks iesniegti vai pieņemti publicēšanai WoS, SCOPUS vai ERIH+ zinātniskajos izdevumos. Līdz projekta beigām plānots arī sekmīgi aizstāvēt vismaz vienu maģistra darbu. Sadarbībā ar izglītības politikas veidotājiem programma “e-TAP” tiks izplatīta visos Latvijas reģionos, izmantojot arī projekta digitālo platformu. Projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs morālās audzināšanas kvalitāti no pirmsskolas līdz 12. klasei Latvijas izglītības iestādēs, samazinot COVID-19 pandēmijas radītās sekas šajā jomā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss