Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0013

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Alise Tīfentāle

https://www.rsu.lv/projekts/dzive-ar-covid-19

alise.tifentale@rsu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Vidzemes Augstskola

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Socioloģija un sociālais darbs

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

Izglītības zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā, un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē. Novērtējuma galvenais avots ir izsmeļošs pārskats par COVID-19 krīzes daudzpusīgo socioekonomisko ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Projekta autori ir vadošie zinātnieki no četrām ieverojamākajām universitātēm, kuri pārstāv dažādas sociālo zinātņu jomas. Viņu sadarbība ir bezprecedenta gadījums, un šīs sadarbības unikalitāte un augstais inovācijas līmenis rodams šī projekta daudzslāņainajā, starpdisciplinārajā, un diahroniskajā skatījumā uz to, kādu iespaidu krīze atstājusi uz dažādiem Latvijas sabiedrības segmentiem. Projektā izmantotas zinātniskās metodes no tādām sociālo zinātņu jomām kā komunikācijas un mediju studijas, psiholoģija, sociālantropoloģija, pedagoģija, socioloģija, datorzinātne un mākslīgais intelekts, un citām jomām. Tā kā zinātniekiem ir ilga pierdze Latvijas sabiedrības pētīšanā, viņu rīcībā ir arī vēsturiski dati, kurus viņi salīdzinās ar tikko iegūtajiem datiem izmantojot komparatīvo analīzi u.c. metodes. Tāpēc šis projekts varēs precīzi noteikt un izmērīt COVID-19 krīzes iespaidu un ieteikt turpmāku rīcību, lai šī iespaida sekas mazinātu. Balstoties uz starpdisciplināro pārskatu, projekts piedāvās detalizētus ieteikumus turpmākiem soļiem ceļā uz sabiedrisko un tautsaimniecības procesu atjaunošanu un izaugsmi Latvijā.

Rezultāti

 

Daniela, L., Rubene, Z., & Rūdolfa, A. (2021). Parents’ perspectives on remote learning in the pandemic context. Sustainability, Vol. 13(7), 3640. DOI: https://doi.org/10.3390/su13073640

Lonska, J., Mietule, I., Litavniece, L., Arbidane, I., Vanadzins, I., Matisane L., & Paegle, L. (2021). Work-Life Balance of the Employed Population during the Emergency Situation of COVID-19 in Latvia. Frontiers in Psychology. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682459

Bela, B., Broka, A., Rajevska, F., & Rasnača, L. (2021). Transformative change in social service delivery and social work practice during COVID-19 pandemic in Latvia. European Journal of Social Work; DOI: https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1977255

Martinsone, B. & Tzivian, L. (2021). Differences in Stress and Coping During the COVID-19 Pandemic in Families With and Without Children With Developmental Disorders or Chronic Conditions. Frontiers in Public HealthJournal of Public Health. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.704577

Matisāne, L., Paegle, L., Eglīte, M., Akūlova, L., Linde, A. A., Vanadziņš, I., Mietule, I., Lonska, J., Litavniece, L., Arbidāne, I., Rozentāle, S. & Grīntāle, I. (2021) Reasons for low protection of vulnerable workers from covid-19—results from the quantitative and qualitative study on working life in Latvia. International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18(10). https://doi.org/10.3390/ijerph18105188

Nesenbergs, K., Abolins, V., Ormanis, J., & Mednis, A. (2020) Use of augmented and virtual reality in remote higher education: A systematic umbrella review. Education Sciences, 11(1), 8. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci11010008

Dzerviniks, J., Usca, S., Lubkina, V., Poplavskis, J., & Vindaca, A. (2021) Conceptual model for the development of teachers’ digital competence. Proceedings of INTED2021 Conference, 2437-2445 DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2021.0524

Martinsone, B., & Stokenberga, I. (2021). Parents’ perspective on distance learning during the COVID-19 pandemic in Latvia. In Remote Learning in Times of Pandemic: Issues, Implications and Best Practice. https://www.routledge.com/Remote-Learning-in-Times-of-Pandemic-Issues-Implications-and-Best-Practice/Daniela-Visvizi/p/book/9780367765705?gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuED3d0dl2hkCCLX0FiWch7-ADab5WS0sCDk8uWj_gCC33-k0VLZw1saAsZSEALw_wcB

Mirķe, K., & Tzivjan, L. (2021). Most important factors for teachers’ success, distance teaching methods, and technological resources used during COVID-19 pandemic in spring 2020 – a case of Latvia. In Remote Learning in Times of Pandemic: Issues, Implications and Best Practice. https://www.routledge.com/Remote-Learning-in-Times-of-Pandemic-Issues-Implications-and-Best-Practice/Daniela-Visvizi/p/book/9780367765705?gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuED3d0dl2hkCCLX0FiWch7-ADab5WS0sCDk8uWj_gCC33-k0VLZw1saAsZSEALw_wcB

Palkova, K., Grasis, J., & Jansons, J. (2021). COVID-19: Impact on Human Rights from the Healthcare Perspective in the Case of Patients Triage. Wiadomości Lekarskie, Vol. 74(8), pp. 1894-1899. DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202108120

Daniela, L., Rūdolfa, A., & Rubene, Z. (2021) Results of the evaluation of learning platforms and digital learning materials. In Remote Learning in Times of Pandemic: Issues, Implications and Best Practice. https://www.routledge.com/Remote-Learning-in-Times-of-Pandemic-Issues-Implications-and-Best-Practice/Daniela-Visvizi/p/book/9780367765705?gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuED3d0dl2hkCCLX0FiWch7-ADab5WS0sCDk8uWj_gCC33-k0VLZw1saAsZSEALw_wcB

Langovska L., Rozentāle S. (2021). Remote work during the COVID-19 PANDEMIC – Problems and solutions: the example of Vidzeme region (Latvia). Proceedings of the 2021 International Conference “Science for Rural Development”. DOI: https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.033 

Berķe-Berga, A., Dovladbekova, I., & Urbāne, M. (2021). Entrepreneurship in the time of COVID-19: Challenges, Opportunities and Government Assistance in Latvia. Proceedings of the 2021 International Conference “Economic Science for Rural Development”. DOI: https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.044

Usca, S., Dzerviniks, J., Lubkina, V., Vindaca, A., & Poplavskis, J. (2021) Development of teachers’ digital competence: Problems and solutions in Latvia. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Rural Environment, Education, Personality. DOI: https://doi.org/10.22616/REEP.2021.14.036

Dzerviniks, J., Usca, S., Lubkina, V., Poplavskis, J., & Vindaca, A. (2021) Conceptual model for the development of teachers’ digital competence. Proceedings of INTED2021 Conference (15th annual International Conference Technology, Education and Development). DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2021.0524

Usca, S., Dzerviniks, J., Lubkina, V., Vindaca, A., & Poplavskis, J. (2021) Teachers’ Attitude towards Remote Learning: Analysis of Latvia’s Case. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”. Vol. 2., pp. 603 – 612. https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6336

Vindača, O., Ļubkina, V., Abuže, A., Usca, S. (2021). Life with COVID-19: SWOT Analyses for Transformative Digital Learning In Educators’ Perspective. Proceedings of Society. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. 5., pp. 249-259. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6199

Niklass, M. (2021) Burnout During the COVID Pandemic: A Case of the Social Services Sector in Latvia. Proceedings of the 2021 International Conference “Economic Science for Rural Development”. DOI: https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.059

Urbāne, M., Dovladbekova I., Berķe-Berga, A. Legal Challenges of Teleworking in Latvia. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law (Socrates). Nr. 2 (20), pp. 58 – 66. DOI: https://doi.org/10.25143/socr.20.2021.2;

Krūmiņš, G. (2021) Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija un stratēģiskā komunikācija COVID-19 krīzes ēnā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstishttp://www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2021/04/5_Gatis-Krumins.pdf

Broka, A., Mihailova, H. (2021) Family counselling and flexibility of social services during COVID-19 emergency: Case study of Latvian municipalities. 7th Scientific International Interdisciplinary Conference Proceedings Society, Health, Welfare. Riga: Riga Stradins University. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20208501010

Broka, A. (2021) Differentiation of social services as part of transformative social work practice during COVID-19. Rīga Stradiņš University Research Week 2021https://liverw.rsu.lv/posters/differentiation-of-social-services-as-part-of-transformative-social-work-practice-during-covid-19

Trapenciere, I., Perera, S., Vilka, l., & Bernats, G. (2021). Well-being of children left behind. Proceedings of European Conference of Social Work Education ECSWE 2021. https://ecswe2021.org/wp-content/uploads/2021/08/Book-of-Abstracts.pdf

Zaķe M., Majore G., Krūmiņš G., & Zaķis Z. (2021). Methodology for Construction of Multi-approach Based Digital Twin in Strategic Communication. Proceedings of the 8th joint Latvia and Lithuania IEEE Sections Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’20). DOI: https://doi.org/10.1109/AIEEE51419.2021.9435626

Kleinberga, V. (2021). Government communication and Internet responses: profile of Prime Minister Krišjānis Kariņš in selected digital media users’ comments during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources.”, Vol. 2, pp. 78 – 83. DOI: https://doi.org/10.17770/etr2021vol2.6571

Rožukalne, A., Kleinberga, V., & Grūzītis, N. (2021). COVID-19 news and audience aggressiveness: analysis of online news content and audience reaction during state of emergency in Latvia (2020-2021). Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources.”Vol. 2., 141 – 147. DOI: https://doi.org/10.17770/etr2021vol2.6564

Manuskripti, kas iekļauti manuskriptu datu bāzēs (preprints) un citas publikācijas, kas izdotas autoru atbildībā (nerecenzētas)

Krumins, G., Berzina, I., Buholcs, J., Dāvidsone, A., Silkāne, V., Zaķis, Z., Majore, G., Zaķe, M., Andžāns, M., Elere, I., Elers, H., Kleinberga, V., Palkova, K., Sedlenieks, K., Ābelīte-Medne, Z., Grinblate, E., Margevica, S., Rūse, A., Šteinerts, M., Voldiņa, G., Zeiļa, R., Žabicka, A., Austers, I., & Ķencis, T. (2021). Krīzes laika komunikācija: sabiedrība un pārvaldība. https://lvportals.lv/wwwraksti/TEMAS/FAILI/KRIZES_KOMUNIKACIJA_COVID19_ESEJA.PDF

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Saeimas debašu analīzei: http://saeima.korpuss.lv/

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Latvijas politiķu Twitter ierakstu analīzei: http://politikutviti.riks.korpuss.lv

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Latvijas lielāko ziņu portālu komentāru analīzei Interneta Agresivitātes Indekss (latviešu un krievu valodā): http://barometrs.korpuss.lv/

Dovladbekova, I., Berķe-Berga, A.,  & Urbāne, M. (2021). National representative survey of business activity during the Covid-19 pandemic. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/ENLIJU

Dovladbekova, I., Kalniņa, D., Kruk, S., Lāce, T., Mārtinsone, K., Rungule, R., Seņkāne, S. (2021). National representative Omnibus survey, Latvia, September 2020. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/VEEPCS

Usca, S., Ļubkina, S., & Dzerviniks, J. (2021). Remote Learning Questionnaire for Latvian Teachers of Comprehensive Schools. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/DNMNBU

Mirķe, E., Tzivian, L. (2021). Tālmācības anketa Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotājiem 2020. gada pavasarī (COVID-19 “Pirmais vilnis”)https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/54237

Rīcībpolitikas nodevums