Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0115

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Anda Zvaigzne

Projektu īsteno

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija              

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne; Ekonomika un uzņēmējdarbība

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izpētīt pārtikas pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara nodrošināšanas iespējas izglītības iestādēs, izmantojot elektronisku mentora (E-mentora) rīku, kas sekmē bezatlikuma pārtikas patēriņu un veicina vietējo pārtikas produktu izmantošanu. Projekta uzdevumi: 1) Veikt soc.ek. priekšizpēti par bezatlikumu pārtikas patēriņa tendencēm Latvijā un ES, izstrādāt rīcības plānu un instrumentus pētījuma veikšanai, izpētīt bezatlikumu pārtikas patēriņa teorētiskos aspektus ar mērķi līdzsvarot pārtikas pieprasījumu un piedāvājumu izglītības iestādēs, ievērojot aprites ekonomikas, vides ekonomikas, pārtikas socioloģijas, “Zero Food Waste” un “Green Economy” principu pielietošanu 2) Izpētīt pārtikas atlikumus pirms derīguma termiņa beigām un pārtikas atkritumus Rēzeknes izglītības iestādēs ar mērķi iegūt datus, lai novērtētu piedāvātās pārtikas atbilstību pieprasījumam un izveidotu datu kopu pa preču grupām 3) E-mentora rīka prototipa izstrāde, kas iekļauj sevī pārtikas patēriņa prognozēšanas modeli, kurš piedāvā bezatlikuma pārtikas patēriņa alternatīvas ar mērķi veicināt vietējo produktu izmantošanu, kā arī efektīvu lēmumu pieņemšanu, izmantojot optimizācijas algoritmu 4) Projekta rezultātu izplatīšana, sagatavojot ziņojumu par rīcībpolitikas ieteikumiem par vietējo pārtikas produktu izmantošanas veicināšanu zaļajos publiskajos iepirkumos, kā arī izstrādājot vismaz 2 zinātniskās publikācijas WoS vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss