Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Egocentrisma nosliece autovadītāju spriedumos. Individuālās atšķirības un mazināšanas iespējas

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2022/1-0374

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Psiholoģija

 • Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Pētījumos ir pierādīts, ka aptuveni 40% no ceļu satiksmes negadījumiem tiešā veidā izraisa cilvēki, un, vēl papildus tam, 50% no negadījumiem cilvēki izraisa netieši, kas kopā veido 90% no visiem ceļu satiksmes negadījumiem. Vides faktori, kā ceļa virsma, laika apstākļi, ir iespējamais cēlonis 34% negadījumu, kamēr transporta līdzekļiem negadījumu cēlonība tiek piedēvēta vidēji 13% gadījumu (Dewar & Olson, 2002, NHTSA, 2016). Šajā pētījumā pievērsīsimies riskantas autovadīšanas uztverei, lūgsim autovadītājus domāt no citu satiksmes dalībnieku skatu punkta un iedomāties citu satiksmes dalībnieku uzvedības cēloņus. Mūsu uzmanības lokā būs cilvēku tendence domāt egocentriski, uzskatot savu viedokli par universālu. Tiks tālā attīstīta anketa, lai mērītu autovadītāju individuālās atšķirības egocentriskajā domāšanā. Tiks veikta eksperimentu sērija, un papildus tam tiks izmantota anketēšanas metode, lai mērītu autovadītāju attieksmes un pieredzi vadot transporta līdzekļus. Pētījuma kopas rezultāti ne vien papildinās psiholoģijas fundamentālās zināšanas teorētiskā nozīmē, bet arī būs noderīgi satiksmes dalībnieku izglītošanā, tā paaugstinot satiksmes drošību.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss