Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Etnisko grupu izvietojuma iezīmes Latvijas lielajās pilsētās

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

 • Projekta numurs

  • lzp-2020/2-0280

 • Finansējums

  • 100 389 EUR

 • Projekta vadītājs

  • Māris Bērziņš     

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Kopsavilkums

Iedzīvotāju etnisko grupu izvietojums un nošķiršanās ir izaicinājums plašākiem integrācijas procesiem sabiedrībā un vietējo kopienu ilgtspējai. Etnisko grupu augsta telpiskā koncentrācija var sekmēt vietējo kopienu telpisku nošķiršanos ar zemu savstarpējo mijiedarbību. Tāpēc ir svarīgi pētīt etnisko grupu izvietojuma iezīmes pilsētās, kur parasti šāda telpiska nošķiršanās ir raksturīga. Latvijā ir salīdzinoši augsts etnisko minoritāšu īpatsvars, ko pamatā veido viendabīga krievvalodīgo minoritāte, kas pārsvarā dzīvo pilsētās. Neskatoties uz to maz ir zināms par etnisko grupu izvietojuma iezīmēm, koncentrāciju un sadzīves paradumiem. Projektā izmantoti tautas skaitīšanas dati indivīdu līmenī un augstā telpiskās detalizācijas pakāpē.

Projekta rezultāti [PDF]

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss