Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā

Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026

Projekta numurs

lzp-2023/1-0052

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Anete Karlsone

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Humanitārās zinātnes

Kopsavilkums

Humanitāro un mākslas zinātņu nozaru projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas un veicināt sabiedrības izpratni par procesiem sabiedrībā un to izzināšanas iespējām padomju okupācijas periodā, pētot etnoloģijas nozares vēsturi un etnogrāfiskā kultūras mantojuma izmantojumu lietišķajā mākslā un tā ietekmi uz nacionālās identitātes saglabāšanu un uzturēšanu. Projekta īstenošana pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas sniegs etnoloģijas nozares padomju perioda zinātnisku izvērtējumu un veicinās sabiedrības izpratni par padomju totalitārisma režīmā īstenoto zināšanu veidošanas, izplatības un kontroles sistēmu, kā arī par etnogrāfijas un mākslas lomu sabiedrības saliedēšanā un kopīgas identitātes veidošanā. Veicot arhīvu dokumentu un citu rakstīto vēstures avotu izpēti, apvienojumā ar padomju perioda aculiecinieku un jaunāku paaudžu respondentu intervijām, tiks pētīta etnoloģisko zināšanu radīšana un to izmantojums gan padomju ideoloģijas mērķiem, gan kā resurss nacionālās identitātes stiprināšanai koloniālisma apstākļos. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Latvijas Mākslas akadēmijas pētnieku un studējošo sadarbībā veikto pētījumu rezultāti tiks publiskoti gan ar starptautiski pieejamiem zinātniskiem rakstiem un referātiem, gan noorganizējot konferenci un izdodot kolektīvu monogrāfiju, kā arī veidojot izstādi. Sabiedrība par projekta gaitu tiks regulāri informēta sociālajos tīklos, radošās meistardarbnīcās u.tml.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss