Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0243

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ieva Tihovska     ieva.tihovska@gmail.com

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Kopsavilkums

Baltijas Dziesmotā revolūcija bija 20. gs. 80. gadu sociālā kustība, kas veicināja lielas politiskās pārmaiņas. Būtiska šīs revolūcijas daļa bija folkloras kustība, kas kļuva par spēcīgu pilsoniskās iesaistes, alternatīvas domāšanas un dzīvesveida, kā arī radošuma izpausmi. Projekta mērķis ir stiprināt humanitāro zinātņu ieguldījumu sociālo kustību pētniecībā, veicot kopienu iesaistošu, starpdisciplināru, metodoloģiski daudzveidīgu pētījumu par folkloras resursiem un praksēm. Radot apjomīgu datu kopu, tiks pievērsta uzmanība tādiem konceptuāliem jautājumiem kā sociālo kustību tīklošanās un institucionalizācija, konformisma un pretošanās dualitāte nedemokrātiskos apstākļos, laju un ekspertu zināšanu mijiedarbība, folkloras reprezentāciju un transformāciju autentiskums. Folkloristikas un etnomuzikoloģijas bāzes metodoloģija tiks paplašināta ar sociālo zinātņu teorijām un digitālo humanitāro zinātņu rīkiem. Rezultāti ietvers vismaz 8 akadēmiskus rakstus un dalību 10 zinātniskās konferencēs, kā arī plašu sabiedrības iesaistes un informēšanas programmu. Projekts stiprinās LU LFMI institūta intelektuālo kapacitāti, attīstot jaunu kompetences lauku, tas sekmēs sadarbību starp zinātniskajām un kultūras pārvaldes institūcijām un veicinās zināšanas un izglītību par nesenu, taču nozīmīgu Latvijas vēstures posmu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss