Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Genoma nestabilitātes nozīmes vīriešu neauglībā izpēte

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0111

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Juris Ērenpreiss 

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija     

Kopsavilkums

Neauglība ir plaši izplatīta sociāla un medicīniska problēma, kas skar ap 15% pāru Eiropā un citās pasaules valstīs, ar tendenci šim skaitlim pieaugt. Vīriešu faktors tiek konstatēts par iemeslu ap 50% neauglības gadījumu, arvien pieaugot izteiktiem vīriešu neauglības gadījumiem (oligoastenoteratozoospermija - OAT), kad grūtniecības sasniegšanai tiek pielietota medicīniskā apaugļošana (MA). Aptuveni 75% OAT gadījumu neizdodas konstatēt iemeslu, un tie paliek neizskaidroti (“idiopātiskā neauglība”). Šajos gadījumos tiek ieteikts veikts tādas ģenētiskās analīzes kā kariotipa un Y hromosomas mikrodelēciju analīzes, taču izmaiņas šajos izmeklējumos konstatē tikai 10-15% no OAT gadījumiem. Papildus tam, trūkst arī prognostisku faktoru MA rezultātu prognozei. Mūsu hipotēze ir tāda, ka viens no galvenajiem iemesliem izteiktai vīriešu neauglībai varētu būt genoma nestabilitāte. Tādēļ mēs plānojam izpētīt genoma nestabilitāti vīriešiem ar OAT, izmantojot sekojošus novatīvus marķierus: retrotransposonu aktivitāte; PIWI alēlisko variantu noteikšana; izmaiņas RAD51 un DMC1 reparācijas gēnos, kam ir būtiska nozīme spermatoģenēzē. Projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt genoma nestabilitātes nozīmi izteiktas vīriešu neauglības gadījumos, kas turpmākos pētījumos kalpotu par pamatu bioloģiska algoritma jeb kita izstrādei, kas varētu prognozēt MA procedūru iznākumu, kur ir veiksmīga aptuveni tikai 50% gadījumu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss