Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Grāmata un sabiedrība Latvijā: Eiropas dimensija un kultūras pārmaiņas

Sākums: 01/2024  Noslēgums: 12/2026

Projekta numurs

lzp-2023/1-0263

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Pauls Daija

Projektu īsteno

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Zinātnes nozare

Humanitārās zinātnes

Kopsavilkums

Projekts pētīs grāmatniecību starptautiskā un starpdisciplinārā griezumā Latvijā, pievēršot galveno uzmanību grāmatas un plašākā nozīmē rakstītā vārda potenciālam veicināt pārmaiņas sabiedrībā, veidot kopienu identitātes, sekmēt zināšanu pārnesi un izplatību. Latviešu grāmatvēsture piecsimtgadu laikā ir pierādījusi, ka grāmatai ir nozīmīga loma politisko, sociālo, kultūras, ekonomisko pārmaiņu procesos. Grāmatu izplatībai ir bijusi un arvien turpina būt būtiska nozīme domāšanas izmainīšanā, zināšanu apritē un vērtību sistēmas tapšanā. Grāmatniecības perspektīva spēj būtiski papildināt zināšanas par šiem procesiem, jo aktualizē dažādu identitātes formu dinamiku vairākos līmeņos: gan reģionālās, reliģiskās vai sociālās grupās, gan plašākā nacionālā mērogā, Latvijas teritorijai gadsimtu gaitā nostiprinot savas kultūras rietumniecisko un eiropeisko orientāciju. Atrodoties uz robežas starp vēsturiskajiem austrumu un rietumu reģioniem, latviešu kultūra ir bijusi atvērta dažādām, bieži konkurējošām ietekmēm, bet pārliecinoši iekļāvusies eiropeiskajā kultūrtelpā. Projekts pievērsīsies tam, kādās formās šo virzību ir ietekmējusi grāmatniecības attīstība un kāda ir tās loma šodien.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss