Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0357

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Andrejs Pupurs

Projektu īsteno:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus tekstilkompozītu/metāla savienojumus ar paaugstinātām mehāniskām īpašībām. Projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas un pārbaudes metodika, ar kuru palīdzību būs iespējams izveidot drošākus augstas veiktspējas savienojumus starp kompozītiem un metāla detaļām aeronautikas, mašīnbūves, vēja enerģijas un citiem pielietojumiem. Projektā paredzētie pētījumi ir sadalīti vairākās savstarpēji saistītās darba pakās, no kurām galvenās ir: savienojumu tehnoloģiju izstrāde un prototipu izgatavošana; savienojumu eksperimentāla pārbaude pie statiskas un cikliskas mehāniskās slodzes; savienojuma darbības analīze ar skaitliskiem un analītiskiem modeļiem. Projektā iegūtos rezultātus paredzēts publicēt vismaz 3 zinātniskajās publikācijās vadošajos kompozītmateriālu žurnālos, kas citēti SCOPUS datubāzē.

Projekta rezultāti arī tiks prezentēti 3 starptautiskās zinātniskās kompozītmateriālu konferencēs. Ņemot par pamatu šajā projektā iegūtos secinājumus un piesaistot vairākus akadēmiskos un industriālos partnerus, tiks sagatavots jauna projekta pieteikums tekstilkompozītu/metālu savienojumu izgatavošanas tehnoloģiju tālākai attīstībai un savienojumu darbības padziļinātai izpētei. Projekta rezultāti dos būtisku ieguldījumu kompozītu/metāla savienojumu pētniecības nozarē, palielinot zināšanu bāzi ar inovatīviem pieejām kā arī veicinās tehnoloģiju attīstību šādu savienojumu praktiskai pielietošanai industrijā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss