Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0337

Finansējums

294000 EUR

Projekta vadītājs

Ingrīda Puriņa

Projektu īsteno:

Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Akmeņainie rifi ar gliemeņu un aļģu audzēm ir bioloģiski un ekoloģiski nozīmīgākie biotopi Baltijas jūras dienvidaustrumu daļā. Tajos sastopama lielākā zivju, putnu, zemāko ūdensaugu un bezmugurkaulnieku daudzveidība. Rifi sniedz arī nozīmīgākos ekosistēmas pakalpojumus, piemēram, oglekļa un barības vielu piesaisti, zivju nārsta vietas, kā arī citus regulējošos ekosistēmas pakalpojumus. Apaļā jūras grunduļa (Neogobius melanostomus) invāzija un tā masveida savairošanās Baltijas jūrā rada nopietnu apdraudējumu piekrastes rifiem. Pēdējo 10 gadu laikā gliemeņu biomasa ir samazinājusies 5 reizes, turklāt, pēdējos gados novērojama ūdens caurspīdības samazināšanās piekrastes zonā par 2m. Projekta mērķis ir noskaidrot kā apaļā jūras grunduļa aktīvā barošanās ietekmē piekrastes biotopu funkcionēšanu un to sniegtos ekosistēmas pakalpojumus.

Projekta rezultāti sniegs informāciju par piekrastes biotopu pašreizējo stāvokli, kas nepieciešams HELCOM Baltijas jūras Rīcības plāna un Jūras Stratēģijas Ietvardirektīvas (Direktīva 2008/56/EC) prasību izpildei, lai sasniegtu labu ekoloģisko stāvokli. Taču būtiskākais ieguvums būs zināšanas par piekrastes ekosistēmu funkcionēšanu, kas ļaus novērtēt sugu ekoloģiskās mijiedarbības, kas regulē ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu, kā arī invazīvo sugu kumulatīvo ietekmi.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss