Statuss:
Īstenošanā
Valsts pētījumu programmas logo

6. uzdevums “Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes bērnu veselības iznākumu mērīšanai, monitorēšanai un uzlabošanai”.

Atklātajā projektu pieteikumu konkursā par 6. uzdevuma īstenošanu tika saņemti trīs projektu pieteikumi.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādam projektam:

  • Projekta nosaukums: Jaunas datorizētas novērtēšanas metodes izstrāde pusaudžu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai post-COVID pandēmijas apstākļos
  • Projekta numurs: Nr. VPP-VM-Sabiedrības_Veselība-2023/6-0002
  • Projekta īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte
  • Projekta vadītājs: Ainārs Stepens
  • Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte
  • Projekta finansējums: 400 000 EUR
  • Projekta īstenošanas periods: 22.12.2023. - 21.12.2025.
  • Zinātnes nozares: Psiholoģija, Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Projekta kopsavilkums:

Latvijā iedzīvotāju psihiskā veselība pēdējo gadu laikā ir bijusi viena no sabiedrības veselības aktualitātēm. Tās nozīme īpaši pieaugusi COVID-19 pandēmijas laikā, kad sabiedrība saskārās ar dažādām problēmām, kas tieši un netieši ietekmēja iedzīvotāju psihisko veselību. Atbilstoši Nolikuma 10.6. punktā uzdotajam attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes bērnu veselības iznākumu mērīšanai, monitorēšanai un uzlabošanai, divu universitāšu (RSU un RTU) pētnieki, sadarbojoties ar bērnu psihiskās veselības speciālistiem, izstrādās inovatīvu novērtēšanas metodi pusaudžu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai. Tās pamatā būs mūsu komandas iepriekšējos pētījumos izstrādātā datorizētā indivīdu personības novērtēšanas sistēma, kas tiks pielāgota un standartizēta pusaudžu (14-17 g.) populācijā. Ar šī instrumenta palīdzību būs iespējams novērtēt indivīda personības iezīmes un psihisko stāvokli, t.sk. pašnāvnieciskas uzvedības risku, ne tikai sniedzot atbildes uz testa jautājumiem, bet arī balstoties uz dažādiem paralēliem psihofizioloģisko parametru mērījumiem (lēmumu pieņemšanas laiks un spiediens), kas tiks integrēti kopējā vērtējumā. Metodes ieviešana uzlabos psihiskās veselības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību pusaudžiem, īpaši akcentējot pašnāvības riska faktoru identificēšanu pos-COVID pandēmijas apstākļos.