Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jaunas pieejas latviešu folkloristikas vēsturei

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0315

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Toms Ķencis      

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Kopsavilkums

Šis latviešu folkloristikas nozares vēstures projekts attiecas uz 20. gadsimta otro pusi. Tā uzmanības centrā atrodas nozares nozīmīgākā institūcija - Latviešu folkloras krātuve, un tās kolekcijas, personības, pētnieciskā un sabiedriskā darbība. Projekta mērķis ir atklāt jaunas, efektīvas un konkurētspējīgas pieejas zināšanu vēsturei folkloras nozarē. Tādējādi tas ir veidots, lai: 1) pieņemtu un attīstītu jaunu, starptautiski vērtīgu teoriju (Baltijas postkoloniālismu), 2) izveidotu inovatīvu metodoloģiju turpmākajiem pētījumiem, 3) atspoguļotu multimediju arhīvu pieejamos, mūsdienīgos veidos, 4) iegūtu jaunas vēstures liecības, un 5) attīstītu efektīvas pieejas pēckara, postsociālisma folkloristikas vēsturei. Projektā darbosies trīs pētnieki un divi studējošie. Līdz ar citiem rezultātiem, tiks uzrakstīti akadēmiskie raksti, izdots žurnāla speciālizlaidums, ierakstīti un apkopoti jauni dati. Kritiska pēckara nozares vēsture ir būtiska latviešu folkloristikas attīstībai un apguvei mūsdienās. Tāpat šī projekta pienesums būs detalizētāka laikmeta aina; atklājot senākus avotus un iegūstot jaunus datus, tas varētu kalpot par pakāpienu citiem folkloristikas vēstures vai citu sociālo un humanitāro zinātņu projektiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss